Μέχρι και σε ρυμουλκό νυχτιάτικα ανέβηκε ο εκτελών χρέη αρχηγού...... Μην παρασύρεστε δεν το κυβέρνησε.. είχε λίγο καιρουδάκι ...

Θα μάθουμε από τον Κυβερνήτη του ρυμουλκού τι έκανε μέσα στο ρυμουλκό.....