1.jpg

Κόκκινο –  Σοβαρός κίνδυνος

Πορτοκαλί – Μέτριος κίνδυνος

Πράσινο -  Χαμηλός κίνδυνος

 

Υπολογίζοντας τον κίνδυνο στην πράξη:

 

Για να υπολογίσουμε το συνολικό βαθμό του κινδύνου που αντιμετωπίζουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτελούν το μοντέλο του κινδύνου, όπως αναλύσαμε παραπάνω, βαθμολογούμε κάθε ένα από αυτά, ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου μας, με βαθμό από το 0 (κανένας κίνδυνος) μέχρι το 10 (ύψιστος κίνδυνος). Η συνολική βαθμολογία μας δείχνει  το συνολικό βαθμό κινδύνου της επιχείρησης που έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας.

                                                                                                       

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Επίβλεψη                 ---------                              

 

Σχεδιασμός              ---------

 

Πλήρωμα                 ----------

 

Περιβάλλον             ----------

 

Βαθμός Δυσκολίας Επιχείρησης    ---------

 

Σύνολο --------------

 

 

 

 

Συνολική Βαθμολογία

 

 

Αξιολόγηση επιπέδου κινδύνου

 

1-15 πράσινη ζώνη- ο κίνδυνος αξιολογείται ως χαμηλός

 

16- 34 πορτοκαλί ζώνη- ο κίνδυνος αξιολογείται ως μέτριος

 

35-50- κόκκινη ζώνη- ο κίνδυνος αξιολογείται ως σοβαρός

 

 

 

Αξιολόγηση των κινδύνων :

 

Η ικανότητα να δίνουμε αριθμητικές τιμές ή κωδικούς χρωμάτων στα στοιχεία που αποτελούν τον κίνδυνο στο μοντέλο ΠΠΚ (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο) δεν είναι το πιο σημαντικό τμήμα της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η συνεργασία και συζήτηση των μελών της ομάδας που θα προβεί στην επιχείρηση με σκοπό να κατανοήσουν τους κινδύνους και πώς αυτοί θα αντιμετωπιστούν.

 

Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατό, οι επιχειρησιακές μονάδες του Λιμενικού Σώματος, η κάθε μια για τη δική της αποστολή  να ερμηνεύσει διαφορετικά τα χρώματα πράσινο , πορτοκαλί και κόκκινο. Συνεπώς, το κλειδί σε αυτήν την περίπτωση είναι η κατανόηση αυτής της ‘’διαφοράς ερμηνείας’’, που θα μπορούσε να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων και επομένως και τη βέλτιστη έκβαση της αποστολής.  

 

 

Πράσινο

 

 Μικρός κίνδυνος κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης.  Όλα τα στοιχεία του προγράμματος δείχνουν ότι οι συνθήκες για τη διεξαγωγή της επιχείρησης βρίσκονται στο ή κοντά στο επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας. Παράδειγμα: Η ομάδα έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε τέτοιου είδους αποστολές και είναι άρτια εκπαιδευμένη. Οι ενέργειες είναι  γνωστές. Το πλήρωμα βρίσκεται σε σωματική και πνευματική ετοιμότητα. Ο εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Η αποστολή δεν είναι περίπλοκη και το επιχειρησιακό επίπεδο είναι το βέλτιστο δυνατό.

 

 

Πορτοκαλί

 

Μέτριος κίνδυνος κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης. Τα στοιχεία του σχεδίου μας δείχνουν ότι οι συνθήκες για τη διεξαγωγή της επιχείρησης βρίσκονται κάτω από το επιθυμητό επίπεδο. Παράδειγμα: Η ομάδα έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε τέτοιου είδους αποστολές και είναι άρτια εκπαιδευμένη. Οι ενέργειες είναι  γνωστές. Εντούτοις, το πλήρωμα είναι κουρασμένο. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι όσο καλές αναμένονταν και το σκάφος έχει τεχνικό πρόβλημα, η αποκατάσταση του οποίου συνεπάγεται καθυστέρηση εκτέλεσης της αποστολής. Η αποστολή είναι αρκετά περίπλοκη και το γεγονός αυτό επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το επιθυμητό επιχειρησιακό επίπεδο.

 

Κόκκινο

 

Σοβαρός κίνδυνος κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης. Τα στοιχεία του σχεδίου μαρτυρούν ότι οι συνθήκες αντανακλούν το χειρότερο δυνατό σενάριο. Η ικανότητα της ομάδας να φέρει εις πέρας την επιχείρηση αμφισβητείται σοβαρά. Η αποστολή δεν είναι από εκείνες που η ομάδα εκτελεί συχνά, αλλά παρόλα αυτά οι ενέργειες είναι γνωστές. Το πλήρωμα είναι άρτια προετοιμασμένο,  εντούτοις  είναι κουρασμένα σωματικά και ψυχικά. Οι καιρικές συνθήκες είναι κακές και η αποστολή είναι περίπλοκη σε βαθμό που επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό την επιθυμητή εκτέλεσή της.


Μόλις η ομάδα εκτιμήσει και καθορίσει το επίπεδο κινδύνου της συγκεκριμένης επιχείρησης, θα πρέπει να γνωστοποιήσει αυτό άμεσα στο γενικό συντονιστή της επιχείρησης, στην περίπτωσή μας το ΕΚΣΕΔ, ώστε τα αρμόδια στελέχη του τελευταίου να προβούν σε ανάλογες ενέργειες.  Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για τη διαδικασία  Διαχείρισης Κινδύνων. Η εκτίμηση του κινδύνου στην πράξη (
on scene) παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στο γενικό συντονιστή, που βρίσκεται μακριά και που δεν μπορεί να γνωρίζει τις εξελίξεις επί τόπου.

 

 

21.jpg

 

ΒΗΜΑ 4: Επιλογές


Σχεδιασμός :

 

Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός θα πρέπει να εξετάσουν πόσες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες, πόσο σαφείς και κατανοητές είναι αυτές και πόσος χρόνος είναι διαθέσιμος για να αξιολογηθεί η κατάσταση.

 

 Αξιολόγηση των επιλογών:

 

Ξεκινώντας με τα υψηλότερα επίπεδα κινδύνου, όπως παρατέθηκαν στο Βήμα
3, προσδιορίστε όσες περισσότερες επιλογές ελέγχου του κινδύνου ή ασφαλιστικές δικλείδες για όλους τις πιθανές ‘’κακοτοπιές’’  που ξεπερνούν το δικό σας αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Προσδιορίστε τις αρνητικές συνέπειες που έχει η κάθε περίπτωση στην αποστολή και στους στόχους αυτής και επιλέξτε την καλύτερη εναλλακτική επιλογή ή συνδυασμό εναλλακτικών επιλογών. Συχνά η επιλογή που θα κάνουμε εξαρτώνται από τη σπουδαιότητα της επιχείρησης και το χρόνο που έχει η ομάδα στη διάθεσή της για την εκτέλεση αυτής.

 

Οι επιλογές ελέγχου του κινδύνου περιλαμβάνουν : Διάσπαση, Μετακύλιση, Αποφυγή, Αποδοχή και Μείωση.

 

  • Διάσπαση: Συνήθως, αυξάνοντας είτε τη διάρκεια της έκθεσης στον κίνδυνο είτε το χρόνο μεταξύ των εκθέσεων, ο κίνδυνος διασπάται.

 

  • Μετακύλιση: Μετακυλίοντας τον κίνδυνο δε σημαίνει ότι αυτός εξαφανίζεται,  αλλά περισσότερο επιτυγχάνεται μια μετακίνηση των πιθανών απωλειών και αρνητικών συνεπειών σε άλλη περίπτωση διακινδύνευσης.

 

  • Αποφυγή: Η αποφυγή ενός κινδύνου πολύ απλά σημαίνει ότι θα πρέπει  να αναβληθεί ή να καθυστερήσει η ίδια η επιχείρηση, αλλά αυτή η επιλογή συνήθως απορρίπτεται γρήγορα λόγω της σπουδαιότητας της αποστολής. Εντούτοις, θα ήταν δυνατό να αποφευχθούν συγκεκριμένα ρίσκα π.χ θα μπορούσε να αποφευχθεί το ρίσκο που ενέχει η διεξαγωγή της επιχείρησης τη νύχτα, με τη διεξαγωγή της επιχείρησης την ημέρα.

 

  • Αποδοχή : Αποδοχή του κινδύνου γίνεται μόνο όταν τα οφέλη υπερτερούν σαφώς των συνεπειών, αλλά μόνο όσο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η αποστολή ή να επιτευχθεί ο στόχος .

 

  • Μείωση : Ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί. Ο γενικός στόχος της διαχείρισης κινδύνων είναι να προγραμματίζονται αποστολές ή να σχεδιάζονται επιχειρησιακά συστήματα, τα οποία να μη επιφέρουν αρνητικές συνέπειες. Ωστόσο, η φύση των πιο περίπλοκων αποστολών που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας οι εκάστοτε ομάδες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθιστά αδύνατο ή ανέφικτο το σχεδιασμό τους χωρίς τον υπολογισμό του κινδύνου.

 

 Λύσεις για τη διαχείριση των κινδύνων

 

Η διαχείριση των κινδύνων για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να επικεντρώνεται στα ακόλουθα στοιχεία του κινδύνου: την ένταση, την πιθανότητα και την έκθεση στον κίνδυνο.

Η χρησιμοποίηση προστατευτικών μέσων, ηλεκτρονικών συσκευών και προσωπικών μέτρων ασφαλείας συνήθως βοηθάει στον έλεγχο της έντασης του κινδύνου.

Η εκπαίδευση, η επίγνωση της δεδομένης κατάστασης, η επίδειξη ανάλογης συμπεριφοράς, η μείωση του άγχους βοηθούν να ελεγχθεί η πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου.

Η μείωση των εμπλεκομένων ατόμων ή του αριθμού των άσκοπων ενεργειών βοηθούν στον έλεγχο της έκθεσης στον κίνδυνο.

 

 

 

31.jpg

 

 

 

ΒΗΜΑ 5: Αξιολόγηση κόστους-οφέλους


Κανόνας 1 Ποτέ μην αναλαμβάνετε υψηλό ρίσκο για μικρά οφέλη


Κανόνας 2 Ποτέ μην αναλαμβάνετε υψηλό ρίσκο για μικρά οφέλη


Κανόνας 3 Ποτέ μην αναλαμβάνετε υψηλό ρίσκο για μικρά οφέλη

 

Κίνδυνος εναντίον οφέλους: Αναλύστε το επίπεδο κινδύνου της αποστολής με τα προτεινόμενα εργαλεία ελέγχου. Προσδιορίστε αν το θετικό αποτέλεσμα της επιχείρησης υπερβαίνει το επίπεδο κινδύνου που αυτή παρουσιάζει. Εξετάστε με βεβαιότητα τον σωρευτικό κίνδυνο όλων των αναγνωρισμένων αρνητικών σημείων της επιχείρησης και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της απόφασής σας. Το βήμα αυτό χρησιμεύει επίσης ως ένας έλεγχος πραγματικότητας για να βεβαιωθείτε ότι ο στόχος της επιχείρησης εξακολουθεί να ισχύει. Εάν το κόστος του κινδύνου ξεπερνάει τα οφέλη επανεξετάστε τις επιλογές ελέγχου για να μάθετε εάν υπάρχουν νέα ή τροποποιημένα εργαλεία ελέγχου του κινδύνου. Αν όχι και σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχετε κάνει ενημερώστε την αρμόδια προϊσταμένη Αρχή ότι ο κίνδυνος της αποστολή ξεπερνάει τα οφέλη από αυτήν και συνεπώς θα πρέπει να τροποποιηθεί.

 

ΒΗΜΑ 6:  Εκτέλεση της απόφασης


Μόλις ληφθεί η απόφαση ελέγχου των κινδύνων, αυτή θα πρέπει να εξηγηθεί με λεπτομέρειες στην ομάδα που διεξάγει την επιχείρηση. Εάν η ομάδα διαφωνεί με την απόφαση, οι ιθύνοντες θα πρέπει να εξηγήσουν αιτιολογημένα και με λογικά επιχειρήματα την ανάγκη λήψης αυτής. Η προσεκτική αποτύπωση της απόφασης και όλων των βημάτων της διαδικασίας, διευκολύνει τις επικοινωνίες και αποσαφηνίζει τη λογική διαδικασία πίσω από τις αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων.

 

ΒHMA 7: Παρακολούθηση της επιχείρησης


• Παρακολουθήστε  την δεδομένη κατάσταση για να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι είναι αποτελεσματικοί.


• Προσδιορίστε ποιες αλλαγές απαιτούνται για την περαιτέρω διαχείριση των κινδύνων και ενεργήστε σύμφωνα με αυτές.


• Ενεργήστε άμεσα όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διόρθωση αναποτελεσματικών ελέγχων κινδύνου και επαναρχίστε τα βήματα διαχείρισης του κινδύνου σε συνάρτηση με τις νέες καταστάσεις ή δυσχέρειες.

 

 Είναι σημαντικό να θυμόμαστε…

 

‘’Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ’’

 

Η αδυναμία ανταπόκρισης σε νέες αλλαγές και δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία ολόκληρης της επιχείρησης.

41.jpg