Επίσκεψη Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στην Κύπρο με ιδιαίτερη σημασίαΜια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχο ΚΛΙΑΡΗ Θ.  στην Κύπρο, μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας Κύπρου.

Ήταν η πρώτη επίσκεψη στην Κύπρο Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που πραγματοποιήθηκε από το έτος 2010 μέχρι σήμερα και από Κυπριακής πλευράς αντιμετωπίσθηκε ως  σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι ο κ. Αρχηγός έγινε δεκτός για συνάντηση εργασίας  από τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Νουρή αλλά και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Βασίλη Δημητριάδη.

 Στις συναντήσεις ιδιαίτερης σημασίας καταγράφονται και αυτές με τον Αρχηγό και Υπαρχηγό της Κυπριακής Αστυνομίας αλλά και με τον Αρχηγό της ΕΦ, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη.

 Όπως είναι γνωστό και στο πλαίσιο της Σύμβασης του Αμβούργου (1979) από τους  Υπουργούς  Εξωτερικών  Ελλάδας και Κύπρου  Ε. Βενιζέλου και Γ. Κασουλίδη το έτος 2014 υπογράφηκε συμφωνία   και με την Κύπρο για συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης μετά από θαλάσσια ατυχήματα μεταξύ της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περιοχή που ενώνει τα δυο κράτη και η  οποία ενοποιεί έτσι τις περιοχές Έρευνας και Διάσωσης (SAR) των δύο χωρών.

Έκτοτε σε ετήσια βάση διεξάγονται κοινές ή και διεθνείς αεροναυτικές ασκήσεις για θέματα έρευνας και διάσωσης σε περιοχές ευθύνης της μιας ή της άλλης πλευράς,  όπου εκτός από επιχειρησιακά μέσα του Π.Ν συμμετέχουν και επιχειρησιακά μέσα του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Παράλληλα μεταξύ του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας της Κύπρου έχει αναπτυχθεί σταθερή  συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού στα θέματα έρευνας και διάσωσης.

 Στις μέρες μας, όπου η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού προβλήματος από πλευράς της Τουρκίας εντείνεται, η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών στους τομείς της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων των χωρών -που αποτελούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης-  και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών,  έχει ιδιαίτερη σημασία και αντανακλά και στις άλλες χώρες της Ε.Ε.

 Άλλωστε η μεγάλη σημασία που αποδίδεται από πλευράς Ε.Ε. στη συνεργασία των δύο μερών για τα  θέματα φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της τονίστηκε με την παρουσία και συμμετοχή στις επίσημες συναντήσεις και του Επικεφαλής του Περιφερειακού Γραφείου του FRONTEX για την ΝΑ Μεσόγειο  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γρ.

 Να τονίσουμε ότι η Ε.Ε. ενθαρρύνει την  διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των χωρών με ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG) που έχουν ως επιδίωξη  να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις.

 Η χώρα μας και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έχει εκμεταλλευτεί τις προαναφερθείσες χρηματοδοτικές δυνατότητες.  Ήδη η δαπάνη για την  προμήθεια μέρους  σκαφών για την μεταφορά ασθενών στα νησιά του Αιγαίου θα χρηματοδοτηθεί από το παραπάνω πρόγραμμα, ενώ συχνά χρηματοδοτούνται η προμήθεια ανταλλακτικών, μηχανών για τα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που επιχειρούν στο Ανατολικό Αιγαίο.

 Η συνέχιση της συνεργασίας για διενέργεια θεματικών κοινών εκπαιδεύσεων μεταξύ του προσωπικού της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  θα συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση των θεμάτων συνεργασίας και στην ανάπτυξη περεταίρω κοινών δράσεων.

 Εκτός από τα παραπάνω, ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει και η συνεργασία για τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της σχετικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών, για έκνομες  δια θαλάσσης δραστηριότητες.

 Είναι αλήθεια ότι τα θέματα της πανδημίας καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση στην δημοσιότητα. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα, μικρά και  μη «δημοφιλή»,  που όμως  έχουν την δική τους ξεχωριστή σημασία στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας  συμφερόντων και των συμφερόντων των αδελφών μας Κυπρίων.

Η επίσκεψη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στην Κύπρο έρχεται να εδραιώσει περεταίρω την συνεργασία μεταξύ του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και  της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας αλλά και να την διευρύνει και με άλλους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυπριακή Αστυνομία.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι Προξενικές Αρχές και ο Ναυτιλιακός Ακόλουθος που αποτελεί και τον  σύνδεσμο  του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Κύπρο.