Μιλάμε όχι για Θεοκεντρική αλλά για πολύ ανθρωποκεντρική προσέγγιση, και για πολύ ανθρωποκεντρικό Λιμενικό Σώμα...

Αλήθεια με ποια κριτήρια θα επιλεγούν να υπηρετήσουν στο Λιμεναρχείο του Αγίου Όρους;


ü  Αλήθεια γιατί δεν αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής του Προσωπικού;

ü  Αλήθεια τι σημαίνει η φράση στο σχετικό σήμα «ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»;

ü  Αλήθεια οι αναφορές θα πρέπει να τεθούν υπόψη και σε πρόσωπα τρίτα;

ü  Αλήθεια πως θα συμβιβαστεί το «βόλεμα των ημετέρων» με την θρησκευτική συνείδηση; Εκτός αν  οι «σύντροφοι» δεν έχουν πλέον τον θεό τους….


ü  Αλήθεια αφού ισχύει ο 4704/17 γιατί την πρόσκληση δεν την υπογράφει ο κ. Υπουργός;  Έχει μήπως εκδώσει εξουσιοδοτική Απόφαση γι’ αυτό;


Μιλάμε όχι για Θεοκεντρική αλλά για πολύ ανθρωποκεντρική προσέγγιση, και για πολύ ανθρωποκεντρικό Λιμενικό Σώμα….