ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΥ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΣΎΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΠΛΟΙΩΝ .

Είναι γνωστό ότι ο νόμος 4504/17 αποτελεί έναν από τους πιο πολυσυζητημένους νόμους με πολλές αντιδράσεις ,παρασκήνιο ανεφάρμοστες διατάξεις και όπως σήμερα αποδεικνύεται  με αρκετές αρνητικές συνέπειες .
Υπενθυμίζω δε ότι και μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου αυτού απαιτούνταν 11 Προεδρικά Διατάγματα, 6 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 14 Υπουργικές Αποφάσεις που ακόμα και σήμερα δεν έχουν κάποιες απο αυτές εκδοθεί .
Αξίζει να σημειωθεί πέραν ότι νομοθετούσαν σε πολλές περιπτώσεις για το μέλλον ότι υπήρχε διάταξη στο νόμο με την οποία ζητούσαν εξουσιοδότηση από την Βουλή, ώστε να μπορεί η πολιτική ηγεσία με Υπουργικές Αποφάσεις να νομιμοποιήσει εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν χωρίς να υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοσή των,δηλαδή να επιλύουν θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την πρόληψη ρύπανσης, για τα οποία δεν υπήρχαν ρυθμιστικοί κανόνες στο εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Είδαμε μάλιστα επιχειρήματα ιστορικά , που άφηναν υπόνοιες για την τιμιότητα , την αξιοσύνη την επαγγελματική ευσυνειδησία -γνώση και επάρκεια των στελεχών ΛΣ  ενώ λίγο έλειψε να μας πουν ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι και τα στελέχη ΛΣ  του κλάδου επιθεώρησης εμπορικών πλοίων συνέβαλαν στο να βυθιστεί το «Αγία Ζώνη 2.

Κι όμως για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα επέλεξαν την τακτική «Πονάει Χέρι-Κόβει Χέρι»

Αντί λοιπόν να ενισχύσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υπηρετούντες στον Κλάδο Επιθεώρησης εμπορικών πλοίων και να προβούν σε στοχευμενες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου , επέλεξαν την περί της ασφάλειας πλοίων και ναυτικών -επιβατών -φορτίου εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κλάδου επιθεώρησης εμπορικών πλοίων σε ιδιώτες δηλαδή την παράδοση εξουσιών -αρμοδιοτήτων - εσόδων από το Δημόσιο σε ιδιώτες αλλά και ένα πλαίσιο ελέγχου αυτών αμφισβητούμενο και αναποτελεσματικό .


Αποτέλεσμα ,είναι ότι


Η κατάργηση του ΚΕΕΠ  αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα λάθη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ ,δυστυχώς με τη στήριξη εκ των έσω του ΛΣ ,  με πολλές συνέπειες που ακόμα και σήμερα μετά από 2 χρόνια υιοθέτησης της εν λόγω διάταξης και παρότι έχει πρόσφατα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2070.0/42487/2019 (ΦΕΚ 2284/Β/11-6-2019) με την οποία καθορίστηκαν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, η διαδικασία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου πλοίων, το είδος και το εύρος της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος και λοιπών διατάξεων για τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π. , το ζήτημα της κατάργησης του ΚΕΕΠ εξακολουθεί να αμφισβητείται τόσο ως προς την αναγκαιότητα που οδήγησε στην κατάργηση του κλάδου όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά του για την ασφάλεια πλοίων ,ναυτικών -επιβατών και φορτίου.

Και μόνο ότι υπάρχουν ερωτήματα αρκεί για να διαπιστώσει κάποιος οτι ένας δυναμικός ελεγκτικός μηχανισμός της εθνικής και διεθνούς ναυτιλίας με επιτυχή δράση σχεδόν 100 ετών, ζητούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξειδικευμένα στελέχη, μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία,, βυθίστηκε στην απαξίωση και στην ανυπαρξία και εγκαταλείφθηκε στην τύχη του .

Ας απαντήσει λοιπόν κάποιος :


    - Γιατί τα Τ.Κ.Ε.Π. από αναποτελεσματικά όπως μας έλεγαν , ξαφνικά έγιναν απαραίτητα .
    - Γιατί καθορίστηκαν τα προσόντα των Επιθεωρητών με Υπουργική Υπόφαση και γιατί δεν εντάσσονται αυτοί οι Επιθεωρητές σε αυτούς του άρθρου 10 του ν. 4504/2017.
    - Γιατί αναφέρεται ότι η πιστοποίηση της αποκατάστασης σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου θα πρέπει να γίνεται από προσωπικό Λιμενικού Σώματος που έχει τα προσόντα βάσει του Π.Δ.16/2011 δηλαδή μια άλλη δηλαδή κατηγορία επιθεωρητών με διαφορετικά προσόντα.
    - Πώς είναι δυνατόν να τηρείται από κάθε λιμενική αρχή ξεχωριστός φάκελος για κάθε πλοίο και πόσοι τελικά φάκελοι θα υπάρχουν για το ίδιο πλοίο το οποίο μπορεί να επιθεωρηθεί και από άλλες Λιμενικές Αρχές .….
    - Πώς είναι δυνατόν παράλληλα με τους νηογνώμονες να λειτουργεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός επιθεώρησης μόνο από την Περιφερειακή και όχι την Κεντρική Υπηρεσία απομονώνοντας έτσι τα υψηλόβαθμα και έμπειρα στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας του κλάδου.
    - Πώς είναι δυνατόν να στελεχωθούν τα Τοπικά Κλιμάκια όταν δεν υπάρχουν στελέχη ΛΣ ανάλογων προσόντων που καθορίστηκαν.
    -Ποια τελικά ήταν η αναγκαιότητα κατάργησης του ΚΕΕΠ .

Δυστυχώς μέχρι να έχουμε τις απαντήσεις και αυτή η μεταρρύθμιση θα συμπεριλαμβάνεται στα υπόλοιπα κορυφαία θεσμικά ζητήματα που αφορούν στο Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη του , που αποτέλεσαν θύματα μικροσυνδικαλιστικών και μικροπολιτικών λόγων, της προσωπικής και υπηρεσιακής ανέλιξης κάποιων, της ψηφοθηρίας, , λίγων άσχετων και «εξαρτημένων» της καρέκλας κι όχι μόνο, που δυστυχώς στήριξαν και έφεραν στη Βουλή νομοσχέδια κατώτερα των περιστάσεων και των αναγκών μας , που οδήγησαν πίσω το Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη του, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της δομής του ΛΣ, την απαξίωση του, του «πλήρους ελέγχου μας» , την πολιτικοποίησή του και την θεσμική εκτροπή –


Σε κάθε περίπτωση έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ότι ο νέος Υπουργός αναγνωρίζει το μέγεθος της δοκιμασίας στην οποία υπέβαλλαν το Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη του , η επανασύσταση του ΚΕΕΠ αποτελεί μονόδρομο όπως μονόδρομο αποτελεί η δημιουργία μιας επιτροπής που θα εξετάσει και προτείνει την τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων που μας απαξίωσαν , υποβάθμισαν και που περισσότερα προβλήματα δημιούργησαν πάρα έλυσαν ή θα προτείνει νέες διατάξεις που θα επιτρέψουν στο ΛΣ και τα στελέχη ΛΣ που αποτελούν τον άοκνο στυλοβάτη του ΛΣ σε κάθε τομέα αρμοδιότητάς του στην ασφάλεια και στον σύνθετο χειρισμό των σύγχρονων ναυτιλιακών προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο , την επιστροφή στην κανονικότητα , στο ρόλο και σκοπό τους...

09/09/2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ
ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ