Παραθέτουμε παρέμβαση του Προέδρου της ΠΕΑΛΣ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΣΣΑΚΟΥ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΑΛΣ .: "" Mικροπολιτικοί λόγοι και όχι οι ανάγκες του ΛΣ , οδήγησαν στη δημοσίευση των προκηρύξεων .""

Όπως έχετε ενημερωθεί δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα 45 νέων Δοκίμων Αξιωματικών και 155 νέων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (με μόρια) για την στελέχωση των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ όπως κι εγώ με προσωπικές παρεμβάσεις πολλές φορές έχουμε τοποθετηθεί σχετικά με την αναγκαιότητα προσλήψεων αλλά και γενικότερα για την εισαγωγή στελεχών και την εκπαίδευσή τους , χωρίς φυσικά να εισακουσθεί .

Θυμίζω δε ότι πριν λίγους μήνες γίναμε <<στόχος>> όταν τολμήσαμε να ζητήσουμε
άμεσες προσλήψεις και πρωτοβουλίες για την αύξηση των οργανικών θέσεων λόγω της αιφνίδιας αύξησης των αρμοδιοτήτων μας με το νόμο περί αιγιαλού και παραλίας...

Η κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη στελεχών - παράλληλα με την εισαγωγή της πρώτης σειράς κατάταξης με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων - με το σύστημα της μοριοδότησης, εκτός ΑΣΕΠ, όταν μάλιστα γνωρίζουμε το τι έχει ειπωθεί για τον εν λόγω τρόπο εισαγωγής τα προηγούμενα χρόνια και την αδιαφορία που επιδείχθηκε για την νωρίτερα πρόσληψη των στελεχών και κυρίως για την αύξηση των οργανικών θέσεων,με επιχειρήματα , περί

- επιτακτικής ανάγκης πρόσληψης στελεχών Λ.Σ. εκτός Πανελληνίων και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου, αλλά και

- διασφάλισης ομαλής μετάβασης στο σύστημα εισαγωγής στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω πανελλαδικών εξετάσεων,

προσβάλουν τη νοημοσύνη μας και μας οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα για αναγκαιότητα δημοσίευσης των εν λόγω προκηρύξεων στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών, για μικροπολιτικούς λόγους και όχι για την πραγματική εξυπηρέτηση των αναγκών του ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ .