Από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο φαίνεται,  ότι η Κυβέρνηση και ο Υπουργός κ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ έχουν καταλήξει στον συνολικό αριθμό προσλήψεων στο Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ ( 250) καθώς και την κατανομή του αριθμού αυτού σε αξιωματικούς και Λιμενοφύλακες..
Θα περίμενε κανείς, ότι μετά την -χωρίς καμία μελέτη- ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Λιμενικό Σώμα επί του αιγιαλού και της παραλίας, ο αριθμός αυτός  θα ήταν πολύ γενναίος, προκειμένου αντιμετωπισθούν ελάχιστες και στοιχειώδης ανάγκες… 

Μάταια όμως..

Και σαν να μην έφτανε ο μικρός αριθμός προσλήψεων, εντύπωση προκαλεί η κατανομή του σε Αξιωματικούς (150) και Λιμενοφύλακες (100)…

Να υποθέσει κανείς κ. Υπουργέ ότι  για 16.000 χλμ ακτογραμμής επαρκούν οι 100 Λιμενοφύλακες; 

Δηλαδή προσλαμβάνονται περισσότεροι σε αριθμό Αξιωματικοί από τον αριθμό Λ/Φ,  που πρόκειται να διοικήσουν;


Ή να υποθέσουμε, ότι  τις περιπολίες στον αιγιαλό και την παραλία  θα τις εκτελούν πλέον μόνο αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος;

Αν από αυτούς τους 100 Λ/Φ σημαντικός αριθμός θελήσουν να  γίνουν Υπαξιωματικοί, τι θα απομείνει;

Άξιο παρατήρησης είναι επίσης και το γεγονός, ότι δεν υπάρχει αναφορά για πρόσληψη πληρωμάτων από σχολές ΑΕΝ καθώς και τεχνικών  για την στελέχωση των επισκευαστικών βάσεων…

Αντίθετα, οι πληροφορίες στο διαδίκτυο αναφέρουν, ότι στο συνολικό προσλαμβανόμενων αξιωματικών (150) το μεγαλύτερο μέρος θα καταλάβουν αξιωματικοί Οικονομικοί και Νομικοί…

Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων  για να  σταλούν στις λιμενικές αρχές  για την στελέχωση και την διοίκησή τους, δεν θα προσληφθούν; 

Τεχνικοί αξιωματικοί προκειμένου καλυφθούν τα τεράστια κενά στα θέματα της ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων στο  Λιμενικό  Σώμα και το Υπουργείο καθώς  και στα θέματα ελέγχου των Πλοίων και Νηογνωμόνων δεν θα προσληφθούν..;  


Θα αναμένουμε την έξοδο των πρώτων αξιωματικών από την ΣΝΔ μετά από 4 έτη, οι οποίοι όμως θα είναι εκπαιδευμένοι ως Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί;

Να υποθέσουμε, ότι ο σχεδιασμός στα θέματα εκπαίδευσης και των προσλήψεων  για το Λιμενικό Σώμα τόσο από τον σημερινό Υπουργό αλλά κυρίως από τους προκατόχους,όπως πολλάκις έχει επισημανθεί   και ιδιαίτερα από τις  συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε αδιέξοδο; 

Δημήτρης Α.Σαϊτάκης