Eφ' όλης της ύλης : 
 
Το ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. σε ζητήματα μεταθέσεων, εκπαίδευσης και ιεραρχικής – βαθμολογικής εξέλιξης αποτελεί όχι μόνο παράδειγμα προς αποφυγή στα υπόλοιπα Σ.Α. και Ε.Δ. αλλά και <<χλευασμού>> μεταξύ των στελεχών ΛΣ, ακόμα δε και των ίδιων των «εισηγητών» κυρίως συνδικαλιστών,  των δήθεν «επαναστατικών μεταβολών».

Δεν είναι δυνατόν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να πρωτοπορούμε κι ενώ υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το σύστημα αξιολόγησης και μεταθέσεων, αντί να ενισχύσουμε το υπάρχον, να περιγράφουμε και να νομοθετούμε για ένα νέο ασαφές και κατά το δοκούν.

Δεν είναι δυνατόν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να πρωτοπορούμε και την στιγμή που όλοι οι άλλοι (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.) δίνουν την δυνατότητα στα στελέχη, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν εργαζόμενοι, εμείς, παρά την θέλησή τους, να τους σπρώχνουμε στην αποστρατεία και στις συντάξεις πείνας και να νομοθετούμε την κρίση των Αξιωματικών κατ' έτος των Αντιπλοιάρχων και Πλοιάρχων ΛΣ. με ότι αυτό συνεπάγεται γι’ αυτούς.

Δεν είναι δυνατόν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να πρωτοπορούμε και να παρεμβαίνουμε - τροποποιούμε το βαθμολόγιο χωρίς να εξετάζουμε σε βάθος και διαχρονικά αν οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στην ενίσχυση της οργάνωσης, δομής, αποστολής και στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού που υπηρετούμε και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζουμε την δίκαιη και ορθή στρατιωτική δομή - ιεραρχία του Σώματος με τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ ομοιοβάθμων ώστε οι διοικούντες το ΛΣ Αξιωματικοί προέλευσης ΣΝΔ να είναι στον αυτό βαθμό, αρχαιότεροι όλων των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών, ανεξάρτητα δηλαδή από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού.

Δεν είναι δυνατόν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να πρωτοπορούμε και να δίνουμε βαθμούς ανεξέλεγκτα, χωρίς πραγματικό αντίκρυσμα και θέσεις και μάλιστα την ίδια στιγμή να μην εξασφαλίζουμε έστω και με μια οριζόντια διάταξη την επαναφορά στην αρχαιότητά τους, όποτε αυτοί προαχθούν, των Αξιωματικών ΣΝΔ, οι οποίοι λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων δεν προάγονται μαζί με τους υπολοίπους Αξιωματικούς της τάξης τους.

Δεν είναι δυνατόν με οριζόντιες κατά το δοκούν και στοχευμένες διατάξεις να καταλήγουμε Αξιωματικοί, σε παραγωγικές ηλικίες (48 έτη), να βρίσκονται εκτός Σώματος στο βαθμό του Πλοιάρχου και παράλληλα όχι μόνο να μην μεριμνούμε για τη δημιουργία παράλληλης επετηρίδας και να νομοθετούμε μόνο για τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Ναυτιλίας, απαγορεύοντας τους το δικαίωμα στην εργασία μετά τη σύνταξη .

Δεν είναι δυνατόν η ψυχή του Σώματος, οι υπηρετούντες στα επιχειρησιακά μέσα (2500 στελέχη) που κρατούν στα χέρια τους το Σώμα να εξισώνονται, να απαξιώνεται η προσφορά τους και ν’ αδικείται το έργο τους με κοινές οριζόντιες διατάξεις βαθμολογικής εξέλιξης για όλο το προσωπικό και μάλιστα πολλές φορές αυτές να μην αφορούν καν μεγάλο μέρος αυτών.

Δεν είναι δυνατόν σχεδόν το σύνολο των Αξιωματικών ΛΣ προέλευσης ΣΝΔ μετατίθενται χωρίς απόφαση συμβουλίου μεταθέσεων ενώ η προσφυγή τους εξετάζεται από τον ίδιο που διέταξε τη μετάθεση.

Δεν είναι δυνατόν σειρές Αξιωματικών με διαφορά χρονολογική εισαγωγής στο Σώμα να εναλλάσσουν εν μια νυκτί την μεταξύ τους αρχαιότητα και να βλέπουμε Αξιωματικούς τη μια στιγμή να εκτελούν χρέη Προϊσταμένου και την άλλη στιγμή οι υφιστάμενοί τους γίνονται Προϊστάμενου αυτών ή Αξιωματικούς που προσελήφθησαν στο ΄ΛΣ 2-3 ή και 4 έτη αργότερα απο τάξεις Αξιωματικών ΣΝΔ να ειναι αρχαιότεροι αυτών.

Δεν είναι δυνατόν την μετάθεση του Αξιωματικού να την διατάζει ένας και ο ίδιος να εξετάζει την προσφυγή του.

Δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται οι Αξιωματικοί σε πατρίκιους και πληβείους, τροποποιώντας ως ενιαίες τις οργανικές θέσεις Αξιωματικών ειδικοτήτων εις βάρος Αξιωματικών άλλων προελεύσεων, με ότι συνεπάγεται για την μεταξύ τους ιεραρχική εξέλιξη και κυρίως την δημιουργία αντιπαλότητας και την μεταξύ τους σχέση

Δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται οι Αξιωματικοί σε πατρίκιους και πληβείους, επιτρέποντας τη δημιουργία διατάξεων και στο όνομα της υπαιτιότητας της Υπηρεσίας, ή των ετών υπηρεσίας να να αδικούνται οι Αξιωματικοί προέλευσης ΣΝΔ, .

Δεν είναι δυνατόν τα κοινωνικά κριτήρια να μην ισχύουν και για τους Αξιωματικούς ΣΝΔ , να υπάρχουν απαιτήσεις και παράλληλα να τους αφαιρούνται δικαιώματα και να αντιμετωπίζονται υπηρεσιακά σε όλα τα επίπεδα με αυστηρότητα και διαφορετικά από άλλους Αξιωματικούς διαφορετικής προέλευσης στους οποίους όμως δίνουμε προνόμια και μάλιστα εις βάρος άλλων δημιουργώντας μάλιστα αντιπαλότητα μεταξύ τους .

Δεν είναι δυνατόν ένας αξιωματικός ΛΣ ΣΝΔ , με μέσο όρο βαθμολογίας στην έκθεση Αξιολόγησής του 9.81, να κινδυνεύει με στασιμότητα ή με αποστρατεία ή να <<καταδικάζεται >> εξαιτίας του άθλιου πλαισίου κρίσεων και πειθαρχικού δίκαιου .

Δεν είναι δυνατόν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να πρωτοπορούμε ζητώντας από ανώτερους Αξιωματικούς (Λιμενάρχες, Διοικητές, Κυβερνήτες, Ιπτάμενους κλπ) προκείμενου να υπηρετήσουν σε θέση Ναυτιλιακού Ακολούθου να υποβληθούν προηγουμένως σε έλεγχο καταλληλότητας, αντίστοιχο με αυτόν που υπόκεινται τα στελέχη προκειμένου να φέρουν πυροβόλο όπλο, και πιστοποίησης άριστης γνώσης της Αγγλικής για το οποίο να μην δίνουν και μεταβατικό στάδιο εφαρμογής .
 
 Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε μια στρατηγική που με μαθηματική ακρίβεια δημιουργεί ένα ΛΣ με προσωπικό , σε λίγα χρόνια , μόνο Αξιωματικούς και μάλιστα με ασαφές πλαίσιο ιεραρχίας μεταξύ τους , καθηκόντων ,θέσεων , εκπαίδευσης και μεταθέσεων .

Εν κατακλείδι:

Αν κάποιοι, κυρίως συνδικαλιστές  ,  για μικροπολιτικούς και μικροσυνδικαλιστικους λόγους νομίζουν οτι
μετά από 100 χρόνια από την ίδρυση του ΛΣ , πετυχημένης διοίκησης του από Αξιωματικούς ΛΣ ΣΝΔ ,η παραπάνω κατάσταση σε συνδυασμό με μεθοδεύσεις και στοχευμενες κινήσεις (εισαγωγή μικρού αριθμού αξιωματικών στη ΣΝΔ από Λύκειο και αποφοίτηση τους μετά 4ετη φοίτηση με ειδικότητα κυβερνήτη -μηχανικού με παράλληλη πρόσληψη μεγάλου αριθμού Αξιωματικών μόνο ειδικοτήτων, βαθμολογική εξέλιξη-ανέλιξη των λοιπών Αξιωματικών , κτλ) , θα επιφέρουν την αλλαγή σκυτάλης της διοίκησης του ΛΣ και από το χέρι των Αξιωματικών ΣΝΔ θα περάσει σε άλλα χέρια , ή οτι στην πλατη των Αξιωματικων ΛΣ  ΣΝΔ θα χτίζουν κάποιοι τις δικές τους καριέρες και θα περνούν καλά και οτι οι Αξιωματικοί κυρίως προέλευσης ΣΝΔ να παραμένουν θύτες και συγχρόνως θύματα , "Πλανώνται πλάνην οικτράν"

13-04-2019
 

ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων
 Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ 
(Aναδημοσίευση από σελίδα του facebook )