Είναι σε όλους γνωστό ότι πολλοί ιδιώτες και ιδιαίτερα από τον χώρο της ναυτιλίας σταθερά και με διάφορες μορφές χορηγιών καθημερινά συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του Λ.Σ.προκειμένου ανταποκριθεί στην αποστολή του. 

Επί σειρά ετών[από το 2004] ιδιοκτήτης ναυπηγείου προσφέρει δωρεάν χώρο αλλά και εξοπλισμό προκειμένου το Λ.Σ. ανελκύει τα σκάφη του για να κάνουν της ετήσιες εργασίες συντήρησης ή ακόμη και επισκευές (από ειδικευμένα στελέχη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης του Λ.Σ ή τα πληρώματα των σκαφών ή ακόμη και από ιδιωτικά τεχνικά συνεργεία).

Ξαφνικά μερίδα συνδικαλιστών ανακάλυψε ότι δεν τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο εν λόγω ναυπηγείο του χορηγού του Λ.Σ όπου επισκευάζονται τα σκάφη του σώματος...και έστειλε την Επιθεώρηση Εργασίας για να επιβάλει κυρώσεις...

Έκπληκτος ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου με την εξέλιξη αυτή.

Όχι γιατί το ναυπηγείο δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις-άλλωστε δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση από τους Επιθεωρητές- αλλά από το γεγονός ότι βρέθηκαν στελέχη του Λιμενικού, μάλιστα θεωρητικά με κάποιο θεσμικό ρόλο,να αμφισβητούν συναδέλφους τους (πληρώματα σκαφών, τεχνίτες από την Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση του Λ.Σ.) αλλά και το γεγονός ότι δεν ζήτησε ο ίδιος να πηγαίνουν για επισκευές τα σκάφη του Λ.Σ. στο ναυπηγείο του αλλά παραχωρεί τον χώρο (αδαπάνως) ύστερα από αίτημα του Λ.Σ. προκειμένου με ευθύνη του Λ.Σ. γίνονται οι όποιες εργασίες.

Πολλά τα ερωτηματικά από τέτοιου είδους ενέργειες...

Γιατί άραγε δεν υπήρχε ανάλογη αντίδραση - καταγγελία επί σειρά ετών;

Στην Επισκευαστική Βάση του Λ.Σ. τα στελέχη του Λ.Σ δουλεύουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες από αυτές στο συγκεκριμένο ναυπηγείο;

Τι έχουν να πουν στα πληρώματα των σκαφών αν ο ιδιοκτήτης απηυδισμένος δεν δεχθεί στο μέλλον την ανέλκυση των σκαφών του Λ.Σ.;

Γνωρίζουν οι καταγγέλλοντες την καθημερινή αγωνία των πληρωμάτων να διατηρήσουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα σκάφη τους, προκειμένου ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες του Σώματος; Ή αυτό δεν αφορά όλους και ιδιαίτερα τους υπηρετούντες επί σειρά ετών στο κέντρο;

Δεν θα ήταν καλύτερο στα αιτήματα κάποιων Ενώσεων να συμπεριλαμβανόταν η πρόσληψη τεχνικού προσωπικού για την υποστήριξη των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ. αντί άκριτα να υποστηρίζουν τα περί Πανελληνίων; 

Γιατί δεν υπήρξε αντίδραση για την πρόσληψή νέων τεχνιτών για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.;

Δηλαδή μπροστά στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το στελεχιακό προσωπικό στο Αιγαίο και όχι μόνο, προέχει η υποστήριξη μεμονωμένων αιτημάτων του κέντρου;

Για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να εργάζονται κάτω από ανασφαλείς συνθήκες, ακόμη και αν έχουν την ιδιότητα του στρατιωτικού.

Όταν οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν δικαιώνουν τους ανησυχούντες, τότε πραγματικά θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις θεσμικές ευθύνες τους... Αν πράγματι θέλουν το Καλό του Λ.Σ.....

limenikanea.gr