Το νομοθετικό πλαίσιο αστυνόμευσης και στην ΑΟΖ από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έχει θεσπιστεί από το έτος 2011.

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής λήφθηκε υπόψη κατά την κατάρτιση του με κοινοτική χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 2014-2020. Οι διαδικασίες προμήθειας των 4 μεγάλων σκαφών αλλά και η εγκατάσταση του συστήματος επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) -έστω και αν υπήρξαν τεράστια εμπόδια τα τελευταία 5 χρόνια- βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στο στάδιο.

Όμως δεν είναι βέβαιο ότι κάποιοι έχουν αντιληφθεί (;;;) μέχρι σήμερα ότι τα θέματα της Έρευνας και Διάσωσης αλλά και της αστυνόμευσης του θαλάσσιου χώρου όπου η χώρα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, δεν μπορεί να είναι υπόθεση των Φρεγατών του Π.Ν. Ότι αυτές αποτελούν δράσεις που αφορούν στην επιβολή του νόμου ή την ανάληψη υποχρέωσης από διεθνείς συνθήκες που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα στην περιοχή δικαιοδοσίας της χώρας μας. 

Οι Φρεγάτες μας σήμερα κλήθηκαν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους αναφορικά με την διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Αυτή είναι η αποστολή τους. Όλος ο Ελληνικός Λαός είναι δίπλα τους, κοντά σε όλα τα παιδιά του, που σήμερα καλούνται μέσα από τις Ένοπλες δυνάμεις να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Επίσης είναι βέβαιο, ότι στα τελευταία χρόνια κάποιοι στη χώρα μας δεν είχαν αντιληφθεί στην πράξη την ιδιαιτερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και το ενδεχόμενο μιας σοβαρής κρίσης υποβαθμίζοντας το θέμα της συνεχούς ενίσχυσης της αμυντικής μας ικανότητας κυρίως στην θάλασσα και στον αέρα.

Δεν μπορεί επίσης να παραβλεφθεί ότι την τελευταία δεκαετία ήταν έντονη η αναζήτηση ενεργητικού ρόλου από το Π.Ν. σε θέματα ελέγχου εμπορικών πλοίων (π.χ.hailing) ή και εκπαίδευσης προσωπικού για επεμβάσεις σε εμπορικά πλοία (βλέπε ΚΕΝΑΠ).

Δηλαδή για αστυνομικές δράσεις που αφορούν στην επιβολή του Νόμου.

Σε καμιά περίπτωση δεν υπονοείται, ότι δεν υπήρχε προσήλωση στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση προκλήσεων από την Τουρκία, όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Το βέβαιο είναι ότι δεν πείστηκαν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες ότι η υποστήριξη της αμυντικής ικανότητας της χώρας σε ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον ήταν το ίδιο σημαντική αλλά και αναγκαία με την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Έτσι φθάσαμε στο αποτέλεσμα, σήμερα να λαμβάνονται αποφάσεις από την Κυβέρνηση για να καλυφθούν τα όποια κενά υπό καθεστώς πίεσης και με όρους λιγότερο συμφέρουσες προς την χώρα.

Το ίδιο θα συμβεί, και όταν οι Φρεγάτες θα αποχωρήσουν από το πεδίο και τότε θα κληθεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ να καλύψει το κενό της αστυνόμευσης με συνεχή παρουσία του στον θαλάσσιο χώρο. Η Τουρκία με συνεχείς προμήθειες έχει ενισχύσει σημαντικά την Ακτοφυλακή της με Ελικόπτερα αλλά και πολλά σύγχρονα σκάφη, εκ των οποίων 4 είναι μεγάλα σκάφη (90 μ. περίπου) που στον εξοπλισμό τους περιλαμβάνεται και Ελικόπτερο.

Αυτό δεν αναφέρεται για την απαρχή σκέψεων περί ανταγωνισμού στους εξοπλισμούς μεταξύ των δύο ακτοφυλακών. Αναφέρεται προκειμένου ληφθεί υπόψη στις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται σήμερα..

Μακροπρόθεσμα είναι ευκαιρία, ενόψει των κοινοτικών χρηματοδοτικού προγράμματος 2021-2027, να γίνει για λογαριασμό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ νέα προμήθεια νέων μεγάλων σκαφών αλλά και ελικοπτέρων super puma τα οποία να προστεθούν στα 4 που ήδη έχει προμηθευτεί το έτος 1995 και τα οποία διαχειρίζεται και επανδρώνει η Πολεμική μας Αεροπορία χρησιμοποιώντας όμως ως διασώστες στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Γιατί ένα είναι βέβαιο: Αν δεν υπάρξει η δυνατότητα να καλυφθεί το θέμα της αστυνόμευσης στην ΑΟΖ από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ τότε το κενό αυτό θα το καλύψει κάποιος άλλος... 

limenikanea.gr