Αντιγράφουμε  από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών  για την τροποποίηση του ν. 2971/2001 (Αιγιαλός Παραλία) μια από τις πολλές παραγράφους του, που αναφέρεται στις συναρμοδιότητες του  Λ.Σ….

«……..

Άρθρο 32

Προσθήκη άρθρου 13Α στο ν.2971/2001

Στο ν. 2971/2001 μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

«Άρθρο 13Α

Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης

…….

9. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, είναι δυνατή η παραχώρηση, με αντάλλαγμα, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α,της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίμνης, λιμνοθάλασσας και πλεύσιμου ποταμού για τη διεξαγωγή γαμήλιων τελετών και εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι δεν αίρεται ουσιωδώς η κοινοχρησία και ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας…»

 

Βλέπετε έχει προηγηθεί η ανάθεση αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης στον Αιγιαλό και Παραλία με τις διατάξεις του ν. 4597/2019.. και τα πράγματα όλο και περισσότερο περιπλέκονται…

Αναρωτιέται κανείς  πόσο τυχεροί θα είναι οι συνάδελφοι, που θα ελέγξουν την τήρηση των όρων της άδειας  κατασκευής εξέδρας  για το πανηγύρι ή τον γάμο  στους καταρράχτες της Έδεσσας ή   σε  όχθη και πετρωτό  γεφύρι στον  Βοϊδομάτη (Ήπειρος)…

Θα καταευχαριστηθούν τουλάχιστον από την  φιλοξενία των κατοίκων και τη συμμετοχή στο γλέντι…. Χαλάλι και η ορειβασία…

Εκτός αν σε κάποιους δεν αρέσει όλη αυτή η περιπέτεια και  το ρίξουν…. στα  παραδοσιακά  Ηπειρώτικα μοιρολόγια…

Τώρα αν συνεχίζει  να  αναρωτιέται και  για τον έλεγχο επί  παραχωρήσεων σε παρόχθιες ζώνες λιμνών, οι περιπτώσεις των Ιωαννίνων και της Καστοριάς μάλλον θα περιληφθούν στις αποστολές, που θα απαιτούν την εύνοια του κάθε Οπλονόμου.. Για τις Πρέσπες, μετά τα τελευταία, ίσως είναι λιγάκι πιο δύσκολο…

Να ελπίσουμε, ότι όλα τα παραπάνω έχουν αναγραφεί εκ παραδρομής… και οι κοινοποιήσεις στη Λιμενική Αρχή να αναφέρονται μόνο για τις περιπτώσεις που έχουν σχέση με την θάλασσα…..

 Διαφορετικά παύει να αποτελεί αστείο..

Δημήτρης Α.Σαϊτάκης