Παραθέτουμε παρέμβαση του Υποναυάρχου ΛΣ Ζαμπίκου Δημητρίου αναφορικά με την σκκοπιμότητα διατήρησης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών(ΣΕΕ )Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε θετική περίπτωση η συμμετοχή στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ όταν διενεργούνται επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε υπηρεσιακές Μονάδες που διοικούνται και στελεχώνονται από προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ

"Αναγκαία η τροποποίηση  ή κατάργηση διατάξης του Ν.4504/29-11-17(ΦΕΚ 184Α)Ν.4504/17(ΦΕΚ184Α)”Δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας......και άλλες διατάξεις”

Με το άρθρο 114”Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής”του προαναφερομένου Νόμου, συστήθηκε μία νέα Υπηρεσία επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αποτελούμενη από έναν Επιθεωρητή Ελεγκτή  και δέκα(10)Βοηθούς,όλοι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και ΝΠ ή άλλων Υπουργείων κατηγορίας ΠΕ με ανάλογη εμπειρία για τη διενέργεια οικονομικών ελέγχων,εντοπισμού και καταπολέμησης διαφθοράς,κακοδιοίκησης κ.α. σε ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.


Είναι απορίας άξιο γιατί σ'αυτό το νέο Θεσμικό Όργανο δεν προβλέφθηκε η συμμετοχή στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ όταν διενεργούνται επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε υπηρεσιακές Μονάδες που διοικούνται και στελεχώνονται από προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ.Επιπροσθέτως δεν προσδιορίζονται οι επιπτώσεις λειτουργίας του Σώματος αυτού στις ήδη υπάρχουσες Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου (Γενική Επιθεώρηση Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ, Ενιαία Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ και  Ελληνικής Αστυνομίας, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου(άρθρο 4 του Π.Δ.13/18”Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.”

Επειδή, κατά την  προσωπική μου άποψη, κρίνεται αναγκαία η κατάργηση ή τροποποίηση της προαναφερομένης διάταξης  ,για τους λόγους που προανέφερα ,προτείνω  αφού εξετασθεί η σκοπιμότητα διατήρησης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών(ΣΕΕ )Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  σε θετική περίπτωση,  με την απαιτούμενη νομοθετική ή διοικητική παρέμβαση ,να καθιερωθεί  η συμμετοχή ανωτάτων αξιωματικών του  Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ στο Σώμα αυτό όταν διενεργούνται επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ."


                                                                           Με εκτίμηση
                                                                      Δημήτριος Β.Ζαμπίκος
                                                                       Υποναύαρχος Λ.Σ.ε.α.