Άρθρο του Υποναυάρχου ΛΣεα 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                            
 
ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

    Το έχουμε ζήσει πολλές φορές, και τελευταία πολύ έντονα, ως πολίτες να εκφραζόμαστε με απογοήτευση για την πολιτική κατάσταση στην πατρίδα μας και τους εκπροσώπους μας στην πολιτική σκηνή είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό είτε αλλά και σε ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

    Πολλές φορές μάλιστα, κατηγορούμε τους πνευματικούς μας ταγούς γιατί δεν ορθώνουν το ανάστημα τους στο ύψος των περιστάσεων, για να αντισταθούν σε εξόφθαλμα λάθη, προτάσσοντας αντ’ αυτών το στενό προσωπικό ή παραταξιακό συμφέρον ή υποκύπτοντας σε «έξωθεν πιέσεις».

    Με την έννοια αυτή η ευκαιρία των πολλαπλών εκλογών, μέσα στο 2019, που ξεκινούν σε λίγες μέρες για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το ευρωκοινοβούλιο και μετά για το εθνικό κοινοβούλιο, έχει καθοριστική θέση, αφού έχουμε την ευχέρεια ως πολίτες - ψηφοφόροι να επιλέξουμε τα πρόσωπα τα οποία θα προωθηθούν σε θέσεις ευθύνης για να διαχειριστούν τα τοπικά και τα εθνικά μας θέματα.

    Η παλαιότερη αλλά και η πρόσφατη εμπειρία έχει αναδείξει μεταξύ άλλων τρία πολύ βασικά κριτήρια επιλογής των προσώπων που θα εκλεγούν για να διαχειριστούν τις τύχες μας από υπεύθυνες θέσεις :  

•    Η  ηθική  τους εντιμότητα και η αξιοπρεπής κοινωνική τους ζωή
•    Η επίλυση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους προβλημάτων, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν και τα της κοινωνίας.
•    Η  προηγούμενη  δράση  και  συμπεριφορά τους

    Τότε θα έχουμε εκπληρώσει ορθά το καθήκον μας, ως συνεπείς προς τις υποχρεώσεις μας πολίτες.

   
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

   Λέμε συνήθως, για κάποιον υποψήφιο, πως «κατεβαίνει στις εκλογές» δηλαδή «πέφτει», πηγαίνοντας από ψηλότερο μέρος σε κατώτερο. Ο θυμόσοφος λαός μας το επιβεβαιώνει  "Γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει".

   Καλό είναι ο κάθε υποψήφιος να «συμμετέχει στις εκλογές» και μέσα από την εκλογή του να προσπαθεί να ανεβάσει την κοινωνία μας από κατώτερο σε ψηλότερο επίπεδο. Κυρίως, και δυστυχώς, συμβαίνει το αντίθετο.

   Το θεόπνευστο και αιώνιο βιβλίο, η Αγία Γραφή, εδώ και 3.000 χρόνια απευθύνεται στους παντός είδους άρχοντες της κάθε εποχής. Φυσικά και σ’ αυτούς που θα προκύψουν από τις επικείμενες εκλογές.

   Παραθέτουμε, σε απλή νεοελληνική γλώσσα, το και πάλι επίκαιρο ιερό κείμενο για να το έχουν υπόψη τους (Σοφία  Σολομώντος, Κεφ. Στ στίχοι 1-6) :

Ακούστε αυτά, άρχοντες, και συνετιστείτε…


Ακούστε σεις, οι οποίοι κυριαρχείτε στους λαούς και οι οποίοι έχετε
αλαζονεία  για την εξουσία σας…


Μάθετε ότι, η εξουσία και η κυριαρχία σας έχει δοθεί εκ μέρους του Κυρίου και Αυτός θα εξετάσει και θα ελέγξει τα έργα σας και θα ερευνήσει τις σκέψεις και τις αποφάσεις σας…
Θα πέσει πάνω σας η τιμωρία, διότι η τιμωρία των παρανόμων αρχόντων είναι τρομερά…

Οι άσημοι και απλοϊκοί άνθρωποι είναι άξιοι της συγγνώμης και του ελέους του Θεού.

Οι άρχοντες όμως, θα κριθούν και θα δικαστούν με αυστηρότητα.


                                                 Αλεξανδρούπολη   Μάιος  2019