Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες γίνεται παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης για ποσό που μέλλει να εισπράττουν ακόμη και ύστερα από χρόνια και όχι σε εκείνο που σήμερα τους αποδίδεται κάθε μήνα

Χιλιάδες συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν από τον περασμένο Ιανουάριο προσαυξημένη σύνταξη κατά το ένα πέμπτο της θετικής προσωπικής διαφοράς που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό, μπορεί να εισπράττουν τελικά μειωμένη σύνταξη λόγω λαθών στην παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης αποκάλυψε (στον Ant1) ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες γίνεται παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης για ποσό που μέλλει να εισπράττουν ακόμη και ύστερα από χρόνια και όχι σε εκείνο που σήμερα τους αποδίδεται κάθε μήνα, με αποτέλεσμα το ποσό της παρακράτησης για εισφορά αλληλεγγύης να είναι ακόμη και υπερδιπλάσιο του κανονικού.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κουτρουμάνη, έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής λίγες τέτοιες περιπτώσεις για τις οποίες η παρακράτηση και άρα η ανάλογη μείωση της σύνταξης ήδη γίνεται και θα γίνεται ακόμη για πολλούς μήνες, υπογράμμισε ωστόσο ότι καλό θα είναι να ελέγξουν όλοι τα ποσά της παρακράτησης, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις και λάθη.

Από τον περασμένο Ιανουάριο 620.000 συνταξιούχοι θα έπρεπε να λάβουν αυξήσεις στις συντάξεις τους με την εφαρμογή της διάταξης νόμου που προβλέπει ότι η αποπληρωμή της προσαύξησης από την προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων θα γίνει σε πέντε ετήσιες δόσεις, δηλαδή από το 2019 έως και το 2023. Πρόκειται για αυξήσεις της τάξεως των 20 ευρώ κατά μέσο όρο, οι οποίες στην πενταετία αγγίζουν τα 100 ευρώ. Εάν ο ΕΦΚΑ υπολογίζει την εισφορά αλληλεγγύης στα 100 ευρώ και όχι στα 20, η εισφορά «ακυρώνει» τις αυξήσεις.

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου έβγαλε αυξήσεις για:

  1. Συνταξιούχους του τέως ΙΚΑ οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν με 20 έως και 30 έτη ασφάλισης. Κυρίως πρόκειται για συνταξιούχους του ΙΚΑ οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν µε αποδοχές που κυμαίνονταν από 700 έως 1.000 ευρώ.
  2. Συνταξιούχους του Δημοσίου. Ευνοημένοι φαίνεται ότι θα είναι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, καθώς και συνταξιούχοι κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 28ετία και άνω και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.
  3. Συνταξιούχους που ασφαλίζονταν στα λεγόμενα «ευγενή» Ταμεία των ΔΕΚΟ - τραπεζών. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου πλήρωναν εισφορές σε ποσοστό 30% επί των συντάξιμων αποδοχών τους. Για τις περιπτώσεις αυτές που έχουν καταβληθεί εισφορές υψηλότερες των προβλεπόμενων στο ΙΚΑ (20%) προβλέπεται προσαύξηση της σύνταξης που ανέρχεται σε 0,075% για κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από το 20% των εισφορών που προβλέπονταν για το τέως ΙΚΑ.
  4. Συνταξιούχους οι οποίοι ήταν πρώην υπάλληλοι ΝΠΔΔ που ανήκαν στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν με βάση τις διατάξεις περί συντάξεων του Δημοσίου. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι συνταξιούχοι ανήκαν στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ, το οποίο όμως έδινε τη δυνατότητα να επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν ή µε τις διατάξεις «περί Δημοσίου» ή με τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ, αλλά επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν µε δημοσιοϋπαλληλικές. Αυτοί οι συνταξιούχοι κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούσαν σε υψηλότερο συντάξιμο μισθό, καθώς είχαν κρατήσεις στο σύνολο των αποδοχών τους και όχι µόνο στον βασικό μισθό µε τον οποίο βγήκε η σύνταξή τους.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κουτρουμάνη, όλοι οι δικαιούχοι αυξήσεων στις συντάξεις λόγω επανυπολογισμού θα πρέπει να ανατρέξουν στα εκκαθαριστικά των συντάξεών τους και να τσεκάρουν εάν η εισφορά αλληλεγγύης έχει υπολογιστεί σωστά. Σε κάθε περίπτωση δε το θέμα θα πρέπει να εξετάσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και βέβαια ο ΕΦΚΑ.

http://newpost.gr/oikonomia/5da4152f35ac48ed688ade...