Διαβάστε την ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Λ.Σ.:Ενημερώνουμε τα μέλη μας  ότι, όσοι και όσες κατέθεσαν  αίτηση-όχληση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους(όπως είχαμε συστήσει) μέχρι τις 31-12-2018 για την επιστροφή των εν θέματι Δώρων οπότε αναστέλλεται η παραγραφή για έξι (6) μήνες και άρα μπορεί να διεκδικήσει και το Δώρο Χριστουγέννων 2016, θα πρέπει πλέον(έως τέλη Μαρτίου) να προχωρήσουν στη δικαστική τους διεκδίκηση, μέσω σχετικής κατάθεσης  αγωγής.

Αναλυτικότερα υπενθυμίζουμε:

Ότι βάσει των υπ’ αρ. 2287 έως και 2290/2015 αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν κριθεί αμετακλήτως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις που επιβλήθηκαν βάσει των Νόμων 4052/2012 και 4093/2012 συμπεριλαμβανομένης και της ολοσχερούς κατάργησης των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.

Σημειωτέον ότι μέχρι την ολοσχερή κατάργησή του το Δώρο Χριστουγέννων ήταν 500 Ευρώ, το Δώρο Πάσχα ήταν 250 Ευρώ και το επίδομα αδείας ήταν επίσης 250 Ευρώ.

Επίσης κρίθηκε από πρόσφατες  αποφάσεις, όπως π.χ. η υπ’ αρ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η υπ’ αρ. 3780/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αλλά και η υπ’ αρ. 155/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου ότι οι περικοπές των Δώρων Εορτών και των επιδομάτων αδείας βάσει τως άνω Νόμων 4052/2012 και 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές.

Ως εκ τούτου η πιθανότητα ευδοκίμησης αγωγής εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου είναι μεγάλη.

 Η παραγραφή για όσους διεκδικούν αποδοχές εις βάρος του Δημοσίου είναι (2) δύο χρόνια και ξεκινά από την κατάθεση και επίδοση της αγωγής και πάμε δύο χρόνια πίσω στο χρόνο.

Δηλαδή μπορούμε να διεκδικήσουμε τα Δώρα Εορτών των ετών 2017 και 2018 εκτός εάν κάποιος έχει κάνει αίτηση-όχληση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μέχρι τις 31-12-2018 για την επιστροφή των ως άνω Δώρων οπότε αναστέλλεται η παραγραφή για έξι (6) μήνες και άρα μπορεί να διεκδικήσει και το Δώρο Χριστουγέννων 2016.

Άρα το ποσό που μπορούμε να διεκδικήσουμε για τα Δώρα Εορτών και τα επιδόματα αδείας του 2017 και 2018 είναι συνολικά 2000 Ευρώ συν 500 Ευρώ για το Δώρο Χριστουγέννων 2016 για όποιον έχει καταθέσει αίτηση-όχληση μέχρι τις 31-12-2018.

 Περαιτέρω γνωρίζουμε ότι στην ένωση μας έχουν αποσταλεί από δικηγορικά γραφεία σχετικές με το θέμα προσφορές που μεταξύ άλλων αναφέρονται στο κόστος διεκδίκησης τους.

 Η οικονομικότερη προέρχεται από το Δικηγορικό γραφείο των κυρίων Σαπουντζάκη Παναγιώτη και Γεωργίου, που το κόστος ανά άτομο για τα έξοδα κατάθεσης και εκδίκασης της αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων είναι είκοσι (20) Ευρώ.

Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή γίνει δεκτή ή λάβετε με οιονδήποτε τρόπο τα χρήματα που σας οφείλονται, όπως για παράδειγμα με νομοθετική ρύθμιση ή άλλο τρόπο τότε ουδεμία πρόσθετη  αμοιβή θα οφείλεται.

 Προς τούτο αναρτούμε προς ενημέρωση σας τη σχετική προσφορά όπου αναλυτικά περιέχονται όλες εκείνες οι χρηστικές πληροφορίες για την ενημέρωση σας(δικαιολογητικά, διαδικασία αποστολής κλπ.).

 Εφόσον επιθυμείτε να αξιοποιήσετε την παραπάνω προσφορά μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το  Δικηγορικό γραφείο στο τηλέφωνο 2104120121 Ζωσιμάδων 29 Πειραιάς.

Παρατίθεται σχετική προσφορά:

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Π. ΚΑΙ Γ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 29 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. 2104120121 FAX 2104220889

EMAIL gsapountzakis@hotmail.com

 

ΠΡΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Λ.Σ.)

Θέμα: Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας

Βάσει των υπ’ αρ. 2287 έως και 2290/2015 αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν κριθεί αμετακλήτως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις που επιβλήθηκαν βάσει των Νόμων 4052/2012 και 4093/2012 συμπεριλαμβανομένης και της ολοσχερούς κατάργησης των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και των επιδομάτων αδείας. Σημειωτέον ότι μέχρι την ολοσχερή κατάργησή του το Δώρο Χριστουγέννων ήταν 500 Ευρώ, το Δώρο Πάσχα ήταν 250 Ευρώ και το επίδομα αδείας ήταν επίσης 250 Ευρώ.

Επίσης κρίθηκε από πρόσφατες  αποφάσεις, όπως π.χ. η υπ’ αρ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η υπ’ αρ. 3780/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αλλά και η υπ’ αρ. 155/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου ότι οι περικοπές των Δώρων Εορτών και των επιδομάτων αδείας βάσει τως άνω Νόμων 4052/2012 και 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές.

Ως εκ τούτου η πιθανότητα ευδοκίμησης αγωγής εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου είναι μεγάλη. Η παραγραφή για όσους διεκδικούν αποδοχές εις βάρος του Δημοσίου είναι (2) δύο χρόνια και ξεκινά από την κατάθεση και επίδοση της αγωγής και πάμε δύο χρόνια πίσω στο χρόνο. Δηλαδή μπορούμε να διεκδικήσουμε τα Δώρα Εορτών των ετών 2017 και 2018 εκτός εάν κάποιος έχει κάνει αίτηση-όχληση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μέχρι τις 31-12-2018 για την επιστροφή των ως άνω Δώρων οπότε αναστέλλεται η παραγραφή για έξι (6) μήνες και άρα μπορεί να διεκδικήσει και το Δώρο Χριστουγέννων 2016. Άρα το ποσό που μπορούμε να διεκδικήσουμε για τα Δώρα Εορτών και τα επιδόματα αδείας του 2017 και 2018 είναι συνολικά 2000 Ευρώ συν 500 Ευρώ για το Δώρο Χριστουγέννων 2016 για όποιον έχει καταθέσει αίτηση-όχληση μέχρι τις 31-12-2018.

Για να μπορέσουμε λοιπόν να καταθέσουμε την αγωγή θα πρέπει να έχουμε α) έντυπο με τα πλήρη σας στοιχεία, β) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας, να παρασταθούμε στο Δικαστήριο και γ) έντυπο πρόσφατου μήνα από το οποίο να προκύπτει η ανάλυση της καταβληθείσας σύνταξής σας.

Το κόστος ανά άτομο για τα έξοδα κατάθεσης και εκδίκασης της αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων είναι είκοσι (20) Ευρώ. Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αγωγή γίνει δεκτή ή λάβετε με οιονδήποτε τρόπο τα χρήματα που σας οφείλονται, όπως για παράδειγμα με νομοθετική ρύθμιση ή άλλο τρόπο τότε ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στο γραφείο μας.

Στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνηση

Πειραιάς, 28-01-2018

Παναγιώτης Σαπουντζάκης

Γεώργιος Σαπουντζάκης

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Π. ΚΑΙ Γ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 29 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ. 2104120121 FAX 2104220889

EMAIL gsapountzakis@hotmail.com

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

(διεκδίκηση δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας)

Αποστρατευτικός Βαθμός———————————————————-

Επώνυμο—————————————————————————–

Όνομα——————————————————————————–

Πατρώνυμο————————————————————————–

Διεύθυνση—————————————————————————-

ΑΦΜ———————————————————————————-

Αρ. Ταυτ./ Εκδούσα Αρχή———————————————————-

Τηλέφωνο επικοινωνίας————————————————————

Ε-mail——————————————————————————–

http://www.eaals.com/%ce%b5-%ce%b1-%ce%b1-%ce%bb-%...