Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μας, που αφορά την διεκδίκηση αναδρομικά επιδομάτων αδείας και εορτών, παραθέτουμε συγκεντρωτικά εκτός των στοιχείων του ενάγοντος, την σχετική εξουσιοδότηση του Δικηγορικού Γραφείου Π. και Γ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ., καθώς πίνακα με το σύνολο των  απαιτούμενων δικαιολογητικών για την κατάθεση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

(διεκδίκηση δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας)

Αποστρατευτικός Βαθμός———————————————————-

Επώνυμο—————————————————————————–

Όνομα——————————————————————————–

Πατρώνυμο————————————————————————–

Διεύθυνση—————————————————————————-

ΑΦΜ———————————————————————————-

Αρ. Ταυτ./ Εκδούσα Αρχή———————————————————-

Τηλέφωνο επικοινωνίας————————————————————

Ε-mail——————————————————————————–

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Μηνιαία Βεβαίωση Συντάξιμων Αποδοχών Οιουδήποτε Μήνα
έτους 2016
2. Μηνιαία Βεβαίωση Συντάξιμων Αποδοχών Οιουδήποτε Μήνα
έτους 2017
3. Μηνιαία Βεβαίωση Συντάξιμων Αποδοχών Οιουδήποτε Μήνα
έτους 2018
4. Φωτοτυπία Ταυτότητας και Διεύθυνση και ΑΦΜ
5. Αντίγραφο Αίτησης που έγινε στον ΕΦΚΑ ή στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους ή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
για τις Περικοπές στις Συντάξεις
6. Συνταξιοδοτική Πράξη