Η υπέρμετρη καθυστέρηση στην έκδοση σύνταξης μπορεί να εγείρει αξιώσεις για αποζημίωση του ασφαλισμένου, απεφάνθη το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Με την υπ’ αριθμ. 1806/2021 απόφαση το δικαστήριο έκρινε ότι «μπορεί να στοιχειοθετηθεί αστική ευθύνη του ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον η καθυστέρηση αυτή συνδέεται αιτιωδώς με τη ζημία που υπέστη ο ασφαλισμένος». Με βάση αυτό το σκεπτικό, επιδίκασε το ποσό των 4.350 ευρώ σε ασφαλισμένη που επί τέσσερα χρόνια δεν μπορούσε να πάρει τη σύνταξή της, αν και δικαιούταν να την εισπράττει από τον Οκτώβριο του 2010.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην αγωγή της, η ασφαλισμένη εξαιτίας πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του e-ΕΦΚΑ έχασε τμήμα από τη σύνταξή της κατά το χρονικό διάστημα από 9-10-2010 έως 31-8-2012. Έτσι αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Ο ΕΦΚΑ, από την πλευρά του, αντέτεινε ότι δεν έχει κάνει καμία παράνομη πράξη, καθώς τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και βεβαιώθηκε ο ορθός χρόνος ασφάλισής της.

«Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, συνεκτιμώντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ενόψει του ότι απαιτήθηκε η διενέργεια επιμέρους ελέγχων σε τρία διαφορετικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο εντός του οποίου όφειλε το εναγόμενο να διεκπεραιώσει την απαίτηση της ενάγουσας», αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Η απόφαση είναι πρωτόδικη και η υπόθεση αναμένεται να επανακριθεί από το Διοικητικό Εφετείο.

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/apozimiosi-kathys...