Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α: 1. Είδαμε να αναρτώνται τα ενημερωτικά σημειώματα (νέες πράξεις) με τον επανυπολογισμό των συντάξεων σύμφωνα με το
νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ. Δυστυχώς οι φόβοι μας, όπως εκφράσθηκαν με τις τεκμηριωμένες και έγκυρες αναλύσεις μας, επιβεβαιώθηκαν. Η «σφαγή» είναι γεγονός!!!


2. Είχαμε επισημάνει εγκαίρως το πρόβλημα γράφοντας….«Ως γνωστόν για την απονομή της σύνταξης εκδίδεται σχετική ΠΡΑΞΗ του Γ.Λ.Κ, με την οποία καθορίζεται-καταλογίζεται το ποσό αυτής. Με το ξέσπασμα της κρίσης-χρεωκοπίας όμως, για τον περιορισμό των δημοσιονομικών δαπανών, επεβλήθησαν με διάφορους νόμους (4024/11, 4051/12, 4093/13) έκτακτες εισφορές-κρατήσεις επί των καταβαλλομένων συντάξεων, χωρίς όμως να θίγεται το ΤΕΛΙΚΟ ποσό που καταλογίσθηκε. Για παράδειγμα αν η σύνταξη του Α/ΓΕΣ είναι 2.721,82 ευρώ, μετά τις εν λόγω κρατήσεις το ποσό που καταβάλλεται είναι 1.421,94 ευρώ. Οι εν λόγω εισφορές-κρατήσεις δεν μπορούσε να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και κατά συνέπεια κάποια στιγμή θα έπρεπε η σύνταξη να επανέλθει στα ΑΡΧΙΚΑ επίπεδα. Άλλωστε προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι σχετικές αποφάσεις των Δικαστηρίων (ΣτΕ-Ε.Σ.)».


3. Επίσης σημειώναμε….«Όμως με το νόμο Κατρούγκαλου (4387/16) προβλέπεται ο επανυπολογισμός των συντάξεων. Δηλαδή προβλέπεται η έκδοση ΝΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ που θα απονέμει-καταλογίζει πολύ μικρότερο ποσό σύνταξης. Στην ουσία προβλέπει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ψαλίδισμα. Τονίζεται ότι η διαφορά παλιάς και νέας σύνταξης, που θα έχει ο κάθε συνταξιούχος (προσωπική διαφορά), θα σταλεί με πράξη και θα συνεχίσει να πληρώνεται έως το τέλος του 2018. Όμως με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2019 οι συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις συντάξεων που βάσει νόμου θα έχουν ταβάνι το μείον 18%».

4. Σε άλλο άρθρο μας και ύστερα από την καταβολή της «13ης σύνταξης» είχαμε «αποκαλύψει»…«Ως γνωστόν ο Στρατηγός-Αρχηγός είχε πριν το νόμο Κατρούγκαλου μεικτή σύνταξη 2.720,00 ευρώ περίπου (πληρωτέο 1.420,00 ευρώ περίπου). Σήμερα είδαμε στους λογαριασμούς μας το ποσό των 365,00 ευρώ ως Δώρο. Ποιά είναι η νέα σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό;;; Το ποσό αυτό του Δώρου (30% για πάνω από 1.000,00 ευρώ), υπόκειται σύμφωνα με τις διατάξεις σε κρατήσεις υπέρ υγείας 6% και σε φόρο εισοδήματος, η βασική κλίμακα του οποίου είναι στο 22%. Σύνολο κρατήσεων 28%. Επομένως το ποσό προ φόρων είναι 507,00 ευρώ περίπου. Αυτό σημαίνει ότι η νέα μεικτή σύνταξη είναι 1690,00 ευρώ περίπου. Και εδώ έρχονται τα αποκαλυπτήρια για το ψαλίδι (σφαγή) στις συντάξεις!!! Που αγγίζει το 38%!!!»

5. Τελικά τι είδαμε στα νέα σημειώματα (πράξεις);;; Είδαμε η σύνταξη να κανονίζεται στα 1696,60 ευρώ μεικτά (από 2721,82+35,00 οικογ. επίδομα=2756,82), όπως ακριβώς είχαμε προβλέψει-υπολογίσει!!! Και η προσωπική διαφορά να καθορίζεται στα 157,24 ευρώ, ήτοι συνολικές μεικτές αποδοχές 1853,84 (εθνική σύνταξη 384,00 + ανταποδοτική 1312,60 + προσωπική διαφορά 157,24)!!! Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης «νομιμοποίηση» των μνημονιακών περικοπών και το οριστικό ψαλίδι των συντάξεων. Ταυτόχρονα αγνοήθηκαν οι δικαστικές αποφάσεις για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών. Έτσι οι παλαιοί συνταξιούχοι θα ζούμε εφεξής με το άγχος και τον κίνδυνο της περικοπής της προσωπικής διαφοράς, ενώ οι νέοι συνταξιούχοι, μετά το νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, θα λαμβάνουν τις αναφερόμενες μειωμένες (σε ποσοστό 30%-40%) συντάξεις!!!

http://www.bloko.gr/2019/10/blog-post_623.html