Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Λ.Σ. Πλοίαρχος ΛΣ (ε.α.) ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Βασίλης με τον αναπληρωτή Πρόεδρο Αντιπλοίαρχο ΛΣ (ε.α.) ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ Σταύρο,, έκαναν εθιμοτυπική επίσκεψη στο γραφείο του νέου Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά Αρχιπλοιάρχου ΛΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Γεωργίου και συζήτησαν μαζί του για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Του τόνισαν ότι η φιλοσοφία της νέας διοίκησης Ε.Α.Α.Λ.Σ. είναι διαφοροποιημένη από το παρελθόν και έχει ως βασικό της στόχο και προτεραιότητα την στήριξη των εν ενεργεία συναδέλφων μας εντάσσοντας στο διεκδικητικό της πλαίσιο φλέγοντα ζητήματα του προσωπικού Λ.Σ.

Επί παραδείγματι, συμμετείχε η Ε.Α.Α.Λ.Σ. δια εκπροσώπων στην ακρόαση της αρμόδιας επιτροπής της βουλής και στήριξε τις θετικές αλλαγές για το προσωπικό του Λ.Σ. και την αύξηση των οργανικών θέσεων . Επίσης διεκδίκησε πρόσφατα την πρόσληψη επιλαχόντων από τις τελευταίες προκηρύξεις για πρόσληψη στελεχών του Λ.Σ. ώστε να κλείσει κατά το δυνατόν το μεγάλο κενό που δημιουργεί η αποστρατεία μεγάλου αριθμού συναδέλφων στις αντίστοιχες επετηρίδες.

Ακόμα είναι πάγια θέση της Ε.Α.Α.Λ.Σ. η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου που θα συμμετέχουν οι Ενώσεις των ενεργεία στελεχών μαζί με την Ένωσή μας για πιο δυναμική διεκδίκηση κοινών στόχων όπως η δωρεάν μετακίνηση στην ακτοπλοϊα, αύξηση αριθμού ξιφών που οφείλει η υπηρεσία σε αποστράτους και εν ενεργεία, κ.α.

Ο κ. Λιμενάρχης, μας ευχαρίστησε για την στήριξή μας στο προσωπικό του Λιμεναρχείου, αφού στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε προχωρήσει σε δύο δωρεές αγοράς υλικών, και μας τόνισε την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας. Με την σειρά του ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Λ.Σ. κ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ , συνεχάρη τον νέο Κεντρικό Λιμενάρχη, του ευχήθηκε καλή δύναμη στο έργο του και υποσχέθηκε ότι η στήριξη της Ένωσής μας στο Κ Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ θα συνεχιστεί.


3207