κ. Βασίλειο Ροζή Αντγο ε.α. ΣΞ Πρόεδρο ΕΑΑΣ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, με αφορμή άρθρο σας στην "ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ", τεύχος Ιουλίου 2018, με τίτλο "ΟΙ ΠΑΤΡΙΚΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΒΕΙΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ", μέσα από το οποίο μας δείξατε περίτρανα πως εννοείται την επικαλούμενη συχνά από εσάς "συναδελφικότητα", "διακλαδική συνεργασία" και "ΙΣΧΥ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ", εμείς οι απόφοιτοι της ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ), ως "Πατρίκιοι" (κατ' εσάς) μέτοχοι/μερισματούχοι του ΜΤΑ, σας προτείνουμε να αναλώσετε την ενέργειά σας εφεξής, αναζητώντας τα διαχρονικά αίτια κατάρρευσης του ευρωστότατου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), τους υπεύθυνους για την κατάσταση αυτή, περισσότερο δε, στην κατάθεση προτάσεων λήψης εκείνων των μέτρων που θα δώσουν λύσεις εκ των έσω στα διαχρονικά προβλήματα ρευστότητας αυτού.

Η αυθαίρετα προτεινόμενη και από εσάς - ως μέλος του Δ.Σ. ΜΤΣ, υπό τη μορφή προτεινόμενου Σ/Ν από το ΜΤΣ προς το ΥΠΕΘΑ, λύση ανακατανομής των πόρων μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων Ε.Δ., που ουσιαστικά επιχειρεί οικειοποίηση των δικών μας πόρων με σκοπό την πρόσκαιρη αντιμετώπιση ρευστότητας του Μετοχικού σας Ταμείου,α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι ως ληστρική και αντι-συναδελφική, Έχοντας πλήρη γνώση, της διαχρονικά χρηστής διοίκησης και διαχείρισης του ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, σ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε και τη σημερινή Διοίκηση και Προσωπικό αυτού, στις άοκνες προσπάθειές τους διαχείρισης των πόρων και περιουσιακών του στοιχείων, με μοναδικό στόχο τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας, κάτω από πρωτόγνωρες και αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Γεν.Γραμματέας

Ηλίας Ντούβλης Σγός (ΥΔΚ) ε.α.

ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσσος Ταξχος (Ο) ε.α.