ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 29 Οκτ. 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δρ. Πάνο Τσακλόγλου. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δρ. Παυλίνα Καρασιώτου, ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Νικόλαος Μιλαπίδης και συνεργάτες του Υφυπουργού. Από πλευράς ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξίαρχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Αντιπτέραρχος (Ι) εα Χρήστος Διαμαντίδης και ο Ειδικός Γραμματέας Συνταγματάρχης εα Δημήτριος Ταραντίλης.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ αρχικά ενημέρωσε τον κ. Υφυπουργό για τη δομή, τις αρχές και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Στη συνέχεια παρουσίασε τα παρακάτω συνταξιοδοτικά θέματα, που αφορούν στους αποστράτους όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων:

• Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών (πριν τη συμπλήρωση 40 συντάξιμων ετών).

• Βελτίωση του άρθρου 32 του ν. 4670/2020, για αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης 0,5% για άνω των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

• Επανυπολογισμός σύνταξης Αξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ (3/35 «ΚΟΝΔΥΛΗ»).

• Διδασκαλία αποστράτων σε Στρατιωτικές Σχολές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία έχει κριθεί αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ΠΟΣ πρότεινε τη διακοπή της κράτησης και κατέθεσε κοστολογημένη μελέτη-πρόταση για τα αναδρομικά.

Ο κ. Υφυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα, δεσμευόμενος στην περαιτέρω μελέτη τους με τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα με διάθεση περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα που αφορούν τα ε.α. Στελέχη των Ε.Δ.

Τέλος, η αντιπροσωπεία επέδωσε στον κ. Υφυπουργό σχετικό υπόμνημα για τα συνταξιοδοτικά θέματα.