Συνέντευξη στον Λεωνίδα Στεργίου

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που ίδρυσε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, αξιοποιώντας έναν θεσμό που μετρά αρκετά χρόνια στην Ελλάδα αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ανταπόκριση. Ο κ. Γιώργος Γεωργόπουλος, ανώτερος γενικός διευθυντής, Group Human Resources, της Τράπεζα Πειραιώς, σε συνέντευξή του στο Capital.gr εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση του Ταμείου, τις αλλαγές που αυτό επιφέρει και το πώς εντάσσεται η απόφαση αυτή στο πρόγραμμα του τραπεζικού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για ποιους λόγους αποφασίσατε να προχωρήσετε στην ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης;

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς είναι το πιο νέο Ταμείο της κατηγορίας αυτής και το πρώτο στον τραπεζικό κλάδο. Για την τράπεζα μας η απόφαση αυτή δεν είναι πρόσφατη. Ήδη από το 2018 είχαμε αποφασίσει να αντικαταστήσουμε τα διαφορετικά επικουρικά ασφαλιστικά προγράμματα που υπήρχαν με την ίδρυση ΤΕΑ.

Να υπενθυμίσω ότι στην Τράπεζα Πειραιώς έχουν ενσωματωθεί επτά πιστωτικά ιδρύματα από τις συγχωνεύσεις της περιόδου 2012-2013 και ότι οι εργαζόμενοι των τραπεζών αυτών είχαν διαφορετικές επικουρικές καλύψεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πραγματική Βαβέλ στο κομμάτι αυτό. Την ίδια στιγμή, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων δεν είχε καμία επικουρική ασφαλιστική κάλυψη. 
Για αυτούς τους λόγους κρίναμε ότι η δημιουργία ενός TEA θα ήταν η πιο πρόσφορη μέθοδος, καθώς δίνουμε μια ενιαία παροχή και συγχρόνως μια άκρως αποτελεσματική λύση μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και ασφαλιστικής κάλυψης.

Τι αλλάζει με το νέο ταμείο;

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να ενισχύσουν το εισόδημά τους στο μέλλον, αφενός συνεισφέροντας ως εργοδότες και αφετέρου διαμορφώνοντας ένα αποτελεσματικό εργαλείο αποταμίευσης. Eπιπλέον, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης απαντά και στην ανάγκη που υπάρχει παγκοσμίως για την συμπληρωματική ενίσχυση των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων ασφάλισης, τα οποία πιέζονται από τη γήρανση του πληθυσμού τους με αποτέλεσμα την επιδείνωση του δείκτη εργαζόμενων – συνταξιούχων. 

Η ίδρυση του Ταμείου βελτιώνει το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος των ασφαλισμένων και συνεπώς αποτελεί μία από τις ελκυστικότερες παροχές που μπορεί να προσφέρει ένας εργοδότης στους εργαζομένους του. 

Επιδίωξή μας είναι να ενισχύουμε και να εκσυγχρονίζουμε τις παροχές προς τους ανθρώπους μας και θεωρώ ότι η δημιουργία του Ταμείου είναι μια πρόσθετη ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση.

Θα ήθελα να προσθέσω και μια άλλη παράμετρο: δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που κερδίζουν αλλά και η Τράπεζα. Η ύπαρξη επαγγελματικού ταμείου ενδυναμώνει τη σχέση εργοδότη – εργαζόμενου και δημιουργεί μια ισχυρή επαγγελματική δέσμευση, την οποία επιθυμούμε στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πώς λειτουργεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς; 

Το ΤΕΑ της Τράπεζας Πειραιώς ξεκίνησε να λειτουργεί την 1 Δεκεμβρίου, η συμμετοχή των εργαζομένων είναι οικειοθελής ενώ προαιρετική είναι η εισφορά των εργαζομένων: μπορεί να είναι μηδενική αλλά και να φθάνει ως το 20% του μεικτού μηνιαίου μισθού, όπως και να τροποποιείται στην πορεία, ανάλογα με το κεφάλαιο που ο κάθε εργαζόμενος επιλέγει να δημιουργήσει για το μέλλον του.
Η Τράπεζα ως εργοδότης καταβάλλει στον ατομικό λογαριασμό του εργαζομένου επιπλέον 2% επί του μηνιαίου μικτού μισθού για 14 μήνες σε ετήσια βάση, με ισχύ από την ημερομηνία εγγραφής του στο Ταμείο και χωρίς υποχρέωση για εισφορά από τον ίδιο. 

Το επόμενο διάστημα, θα ενταχθεί στο επαγγελματικό ταμείο το συμπληρωματικό ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχει η Τράπεζα.

Τι σημαίνει για τον εργαζόμενο η ένταξή του στο ταμείο; Υπάρχει ανταπόκριση;

Με τη συμμετοχή στο Ταμείο, ο εργαζόμενος ενισχύει το εισόδημά του, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό εφάπαξ ποσό, ενώ σημαντικά είναι τα φορολογικά κίνητρα. Η πολιτεία αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο όπου οι ατομικές εισφορές εκπίπτουν φορολογικά και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, ενώ η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή δε φορολογείται.
Η ανταπόκριση από τους εργαζομένους μας είναι εξαιρετικά θετική και ήδη έχουμε 9100 εγγραφές.

Πώς διαμορφώνεται η επενδυτική πολιτική του Ταμείου; 

Η διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής του ταμείου της Τράπεζας είναι μία σύνθετη διαδικασία. Σε αυτή πρωτοστατεί η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου που σε συνεργασία με το Δ.Σ. καθορίζει τον επενδυτικό σκοπό, την προτεινόμενη στρατηγική καθώς και τους τρόπους και τα μέσα που αυτή θα υλοποιηθεί. Η υλοποίηση της είναι αρμοδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων που στην περίπτωση μας είναι η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ Asset Management και που είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Επενδυτική Επιτροπή, καταθέτοντας προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις της πολικής. 

Απόφαση μας αποτελεί να κινηθούμε σε ένα πλαίσιο συντηρητικής και συνετής διαχείρισης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι επιλέγονται επενδύσεις με χαμηλό ρίσκο και γίνεται εκτενής χρήση εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνων, διασποράς και ποιότητας των επενδυτικών επιλογών.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να τονίσω ότι το ταμείο υπόκειται σε αυστηρή εποπτεία από τρεις δημόσιους φορείς, τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι με την σειρά τους παίρνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης του πλαισίου λειτουργείας των ΤΕΑ γενικά. 

Είναι γεγονός πια ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συνιστούν βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού συστήματος. Σε όλη την Ευρώπη η επαγγελματική ασφάλιση συμπληρώνει την κοινωνική. Κατά συνέπεια έχει αναπτυχθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που συμβάλει σε ένα υγιές, αποτελεσματικό και συνεκτικό επίπεδο ρύθμισης και εποπτείας των Ταμείων.


Αναφερθήκατε στην έννοια της αποταμίευσης που έχει όμως ατονήσει στα χρόνια της κρίσης. Πώς μπορεί να ενισχυθεί μέσω ενός επαγγελματικού ταμείου; 

Έχοντας διατελέσει στο παρελθόν επικεφαλής μονάδων καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων, γνωρίζω πολύ καλά τη δυσκολία που έχει κάθε άνθρωπος να πραγματοποιεί τακτική και συνεπή αποταμίευση, ειδικά την τελευταία, δύσκολη από οικονομικής άποψης, δεκαετία. 

Ακόμη και αυτοί που το καταφέρνουν, είναι πολλοί που με την πρώτη δυσκολία καταφεύγουν στις αποταμιεύσεις τους για την κάλυψη άμεσων αναγκών και τοποθετούν σε δεύτερη μοίρα την ανάγκη για ενίσχυση του εισοδήματος τους για το μέλλον. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε τον ψυχολογικό παράγοντα που αφορά στην δυσκολία μακροχρόνιας αποξένωσης από τα χρήματα μας.

Ο θεσμός του επαγγελματικού ταμείου με την ουσιαστική συμμετοχή του εργοδότη αλλά και τα ικανοποιητικά φορολογικά κίνητρα που παρέχονται, δίνει μια πολύ πειστική απάντηση στα προβληματισμούς που συνδέονται με την μακροχρόνια αποταμίευση. 

Κατά την άποψη μου, το βασικό μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα που φέρνει ο θεσμός του ΤΕΑ είναι η εμπέδωση κουλτούρας αποταμίευσης και ατομικής ευθύνης για το μέλλον, καθώς ως εργαζόμενος δεν θα δέχομαι πλέον μοιρολατρικά το γεγονός ότι η σύνταξη που θα προέλθει από την κοινωνική ασφάλιση δεν θα είναι αρκετή για να διατηρήσει ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης μετά την συνταξιοδότησή μου. Λαμβάνω την ευθύνη να συμμετέχω και εγώ με τρόπο ουσιαστικό στην διαμόρφωση των μελλοντικών μου εισοδημάτων.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ένα ευρύ και φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού. Πώς εντάσσεται σε αυτό η σχέση με τους εργαζομένους;

Η Τράπεζα υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο και δυναμικό πρόγραμμα μετασχηματισμού για την εξασφάλιση μιας ισχυρής παρουσίας και την επόμενη μέρα. Πρόκειται για ένα στρατηγικό πλάνο που προϋποθέτει δομικές αλλαγές για την μετάβαση σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο τόσο σε επίπεδο δομών και οργανώσης όσο και σε επίπεδο ανθρώπων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σχέση με τους εργαζόμενους. Οι αλλαγές αντιμετωπίζονται από τους περισσότερους με επιφυλακτικότητα και αυτό είναι αναμενόμενο και ανθρώπινο να συμβαίνει. Ωστόσο, η επιτυχία τόσο δομικών αλλαγών απαιτεί πλήρη δέσμευση και δημιουργικές παρεμβάσεις από όλους. Το μεγάλο στοίχημα είναι η δυνατή κουλτούρα αλλαγής που έχουμε στη Τράπεζά μας, να υπερισχύσει για μία ακόμα φορά. 

 

Το βασικό συστατικό επιτυχίας σε αυτή την κατεύθυνση είναι η εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι ακολουθούμε τη σωστή στρατηγική και ότι αυτή η διαδρομή στο τέλος θα έχει οφέλη για την Τράπεζα και τους εργαζόμενους. Στη βάση αυτή κινείται και η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του ΤΕΑ: η Τράπεζα φροντίζει μακροπρόθεσμα τους ανθρώπους της από τους οποίους ζητάει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της.

https://www.capital.gr