Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η «άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης» που πραγματοποιήθηκε από τις 12.00 σήμερα το μεσημέρι στο Νότιο Λιμένα Ερμουπόλεως, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Σύρου σε συνεργασία με την εταιρεία διάθεσης πετρελαιοειδών ΣΕΚΑΒΙΝ.

Η καταπολέμηση ενός περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας δεν είναι απλή και εύκολη υπόθεση αλλά προϋποθέτει γνώση, κατάλληλη οργάνωση και εμπειρία, ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού αλλά προπαντός ετοιμότητα, ταχύτητα και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Για τους λόγους αυτούς καθιερώθηκε στη χώρα μας και διεθνώς η ύπαρξη κατάλληλου σχεδίου καταπολέμησης (CONTINGENCY PLAN), ώστε τα περιστατικά ρύπανσης να εντοπίζονται και να καταπολεμούνται άμεσα και με τις μικρότερες δυσμενείς επιδράσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επάρκειας του υφιστάμενου σχεδιασμού και της οργάνωσης, του εξοπλισμού και του προσωπικού σε κάθε περιοχή πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης» με σκοπό την ενεργοποίηση των Λιμενικών Αρχών και την συνεργασία τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τους συναρμοδίους τοπικούς φορείς, Αρχές, Υπηρεσίες κ.τ.λ αλλά και τον εντοπισμό και καταγραφή τυχόν αδυναμιών ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.Στην άσκηση συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμεναρχείου( περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος, λάντζες και χερσαίος μηχανισμός της εταιρείας.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, την ώρα της παραλαβής καυσίμων από φορτηγό πλοίο (Φ/Γ), λόγω αμέλειας του υπευθύνου παροχής της εταιρείας πετρελαιοειδών δεν έγινε ασφαλής σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων παροχής καυσίμων, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει καύσιμο στο θαλάσσιο χώρο των παραπάνω εγκαταστάσεων, δημιουργώντας πετρελαιοκηλίδα.

Η άσκηση περιελάμβανε την τοποθέτηση φραγμάτων(400 μέτρα) και απορροφητικών υλικών, καθώς και ρίψη χημικών μέσων για την διάλυση της πετρελαιοκηλίδας στην θάλασσα. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου μία ώρα, περί τις 1 το μεσημέρι.

Άμεση ανταπόκριση του Λιμεναρχείου Σύρου με τη χρησιμοποίηση ενός περιπολικού και ένα άλλο για την απάντληση του πετρελαίου με ειδικό πλωτό μηχανισμό (skimmer) που τοποθετείται στη θάλασσα μόλις αναπτυχθεί πλήρως το θαλάσσιο αντιρρυπαντικό δίχτυ που διαθέτει η ΣΕΚΑΒΙΝ για τέτοιες περιπτώσεις.

Από την πραγματοποίηση της διαπιστώθηκε η ετοιμότητα, ταχύτητα και συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών .
Με το πέρας της Άσκησης και την διευθέτηση υλικών και μέσων καταπολέμησης της Ρύπανσης, ακολούθησε αξιολόγησή της από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ολιστικά στο μέλλον τυχόν αδυναμίες που παρουσιάστηκαν. 

Τον συντονισμό των δράσεων ανέλαβε ο Λιμενάρχης Σύρου Γιάννης Βαμβακούσης, ο οποίος συνεχάρη τον διευθυντή της ΣΕΚΑΒΙΝ κ. Σπυριδάκη Γιάννη για την άψογη προετοιμασία και ταχύτητα ενεργοποίησης του πρωτοκόλλου που προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις.

cyclades24.gr