Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα απασχόλησε  το Καινοτόμο Εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ).

Στο Εργαστήριο προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με εισηγήσεις τους η ΓΕΔΔ Μαρία Παπασπύρου, ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΕΔΔ Δημοσθένης Κασσαβέτης, ο Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνος Εφεντάκης, καθώς και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε η Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Αναστασία Ξεπαπαδέα, ανέδειξε τη σημασία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της διοικητικής διαδικασίας, τόνισε την ανάγκη  νομοθετικής ρύθμισης για την άρση των ασαφειών του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και των διοικητικών αλληλοεπικαλύψεων και διαβεβαίωσε ότι αυτό αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στον προγραμματισμό της ΓΕΓΚΑΔ.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία καταγράφηκαν οι καλές πρακτικές αλλά και  τα  προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη μέχρι τώρα εμπειρία και προτάθηκαν τρόποι για την καλύτερη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.