Στα 165 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, έναντι πλεονάσματος 127 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 29,5%, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 193 εκατ. ευρώ ή 34,8%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 155 εκατ. ευρώ ή 36,4%).
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 7,0%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 78 ευρώ ή 26,0% (Ιανουάριος-Μάρτιος 2019: 379 ευρώ, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018: 301 ευρώ).
Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 13,9% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος-Μάρτιος 2019: 63 ευρώ, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018: 55 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 6,0 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά 10,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (5,4 διανυκτερεύσεις). Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 18,3% και διαμορφώθηκε στις 11.860 χιλ. διανυκτερεύσεις (Ιανουάριος-Μάρτιος 2018: 10.026 χιλ. διανυκτερεύσεις).
 
Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 διαμορφώθηκαν στα 747 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-28 κατά 23,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 402 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 53,8% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε.-28 κατά 50,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 333 εκατ. ευρώ.
 
Κρουαζιέρες
H Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων.
Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 συλλέχθηκαν λεπτομερή στοιχεία από 16 ελληνικούς λιμένες, τα οποία κάλυψαν το 85,3% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο καταγράφηκαν 68 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (Ιανουάριος-Μάρτιος 2018: 41 αφίξεις), με 91,8 χιλ. επισκέψεις επιβατών, έναντι 67,2 χιλ. επισκέψεων επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 82,2% των επιβατών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 2,4 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, έναντι 1,5 στάσεων την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 64,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν στα 12,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 0,8 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 11,6 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.
Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι το λιμάνι του Πειραιά, με συμμετοχή 52,0% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι του Ηρακλείου και το λιμάνι της Κέρκυρας, με 23,3% και 6,0% των εισπράξεων αντίστοιχα. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 93,1% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 84,5% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.
Οι συνολικές διανυκτερεύσεις εκτός κρουαζιερόπλοιων διαμορφώθηκαν στις 130 χιλ. διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 28,1%, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας για την επισκοπούμενη περίοδο εκτιμώνται σε 38 χιλιάδες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,8%.
 
Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανά Περιφέρεια
Όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (πλην κρουαζιέρας) την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 διαμορφώθηκαν στα 735 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 80,8% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (393 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (127 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (41 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (33 εκατ. ευρώ).
Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 141 εκατ. ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 2.179 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.
Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 80,7% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (846 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (536 χιλ.), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (297 χιλ.) και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (80 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου) πραγματοποιήθηκαν 420 χιλ. επισκέψεις.
Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 11.772 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, το 81,0% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (5.642 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2.167 χιλ.), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (630 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (603 χιλ.) και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (488 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 2.242 χιλ. διανυκτερεύσεις.
Αναρτήθηκε από