Με ένα πλωτό αναπηρικό αμφίβιο αμαξίδιο, εγκατεστημένο από χθες στην παραλία Αγιοκάμπου, η Δημοτική Αρχή Αγιάς δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπορούν να χαίρονται κι αυτοί το μπάνιο τους στη θάλασσα.

Ο Δήμος Αγιάς, με τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του ευαισθητοποιημένους από χρόνια σε τέτοια ζητήματα, για το φετινό καλοκαίρι έχει προχωρήσει στη δημιουργία μίας υποδομής πρόσβασης στη θάλασσα για ΑμεΑ, με στόχο τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας σ’ αυτή, καθώς επίσης και τον προσανατολισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα προσβασιμότητας στις ακτές. Λόγω του ότι τα άτομα με κινητικά προβλήματα βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού γενικότερα από τις περισσότερες ελληνικές παραλίες, με την εν λόγω παρέμβαση αναμένεται να βελτιωθεί η πρόσβαση, η κίνησή τους, η ασφαλής και επιτυχής εξυπηρέτησή τους καταρχήν στην παραλία του Αγιοκάμπου και σε λίγο καιρό, με την ανάπτυξη ακόμα δύο παρόμοιων υποδομών, και σε άλλες δύο παραλίες της περιοχής.

Η συγκεκριμένη υποδομή βρίσκεται σε κεντρικότατη ακτή του Αγιοκάμπου, διακόσια μέτρα πριν το αλιευτικό καταφύγιο στη θέση «Σκιαθάς».

Περιλαμβάνει το αμαξίδιο, κατασκευασμένο, ώστε να παρέχει ευκολία πρόσβασης στον χώρο της παραλίας, καθώς και στη θάλασσα, ενώ παράλληλα να παρέχει ασφαλή κίνηση μέσα στο νερό. Το αμαξίδιο φέρει τρεις κατάλληλων διαστάσεων φουσκωτούς τροχούς κύλισης, δύο στο πίσω μέρος του κι έναν μπροστά, ο οποίος έχει τη δυνατότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα κατά 360 μοίρες, προκειμένου να διευκολύνεται η ικανότητα αλλαγής πορείας. Οι τροχοί λειτουργούν κι ως πλωτήρες για την αποφυγή βύθισής του. Το αμαξίδιο φέρει, επιπλέον, δύο αποσπώμενα, επιπλεύσιμα βραχιόνια από PVC.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να διευκολύνεται η έξοδος του αμαξιδίου από τη θάλασσα κατά τη χρήση του, ο Δήμος, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πρόκειται να εγκαταστήσει κατάλληλο μηχανισμό έλκυσής του, με ηλεκτρικό κινητήρα, ικανής ισχύος, με ικανότητα έλξης τουλάχιστον 500 κιλών και σε μήκος τουλάχιστον 60 μέτρων. Ο μηχανισμός θα φέρει συρματόσχοινο κατάλληλης διαμέτρου και μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων, στο ένα άκρο του οποίου θα υπάρχει γάντζος για

την ασφαλή πρόσδεση του ατόμου στο αμαξίδιο, ώστε θέτοντας σε λειτουργία τον μηχανισμό να υπάρχει η δυνατότητα υποβοήθησης της εξόδου του αμαξιδίου με τον χρήστη του από τη θάλασσα στην παραλία.

Η υποδομή περιλαμβάνει ακόμα έναν διάδρομο πρόσβασης ΑμεΑ, ο οποίος θα εξασφαλίζει την κίνηση των λουομένων, ήτοι των χρηστών αμαξιδίου, των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων από τον χώρο στάθμευσης έως τη θάλασσα. Το πλάτος του διαδρόμου είναι 1,5 μέτρο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναστροφή αναπηρικού αμαξιδίου κατά 360 μοίρες. Έχει ιδιαίτερα αντιολισθητική επιφάνεια ακόμη κι όταν είναι βρεγμένος, με τρισδιάστατη κατασκευή, η οποία «κοσκινίζει» την άμμο και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο χτυπημάτων και τραυματισμών.

Οι δύο επιπλέον υποδομές που θα εγκατασταθούν μέσα στο καλοκαίρι σε άλλες δύο παραλίες, σε Σωτηρίτσα και Στόμιο, είναι αποτέλεσμα της ένταξης του Δήμου Αγιάς στην Πράξη «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στις Παραλίες» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο Δήμος Αγιάς διεκδίκησε και διασφάλισε τη συμμετοχή του στο πρωτοποριακό πρόγραμμα με δημόσια δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί στο 100% και δεν απαιτείται η συμμετοχή του Δήμου. Η δράση αφορά στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο του Δήμου κι έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων, όπως είναι οι υπερήλικες και οι τραυματίες από τροχαία. Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος θα ενταχθεί στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Ολοκληρωμένοι Τουριστικοί Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί». «Είναι πολύ σημαντική η όλη προσπάθεια που γίνεται. Είναι στοιχείο πολιτισμού να εξυπηρετούνται όλοι οι άνθρωποι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα βοηθήσουμε για άλλη μια φορά, μετά το σύστημα seatrack που από τους πρώτους τοποθετήσαμε, ανθρώπους με προβλήματα στην κίνηση που θέλουν κι αυτοί να απολαύσουν τη θάλασσα» σημειώνει ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Στην ερώτησή μας δε για το αν θα εγκατασταθεί ξανά και το seatrack, τόνισε ότι αυτό δεν θα γίνει διότι «ναι μεν αποδείχθηκε ότι είναι πάρα πολύ καλό σύστημα μιας και εξυπηρετούνται μόνα τους τα άτομα με αναπηρία, φάνηκε παράλληλα όμως, εκ του αποτελέσματος, ότι δεν είναι για τη δικιά μας θάλασσα. Στον Αγιόκαμπο ο αέρας είναι συνήθως ανατολικός ή βόρειος που σηκώνει μεγάλο κύμα και δημιουργεί προβλήματα στο σύστημα και η θάλασσα του Στομίου απαιτεί πολλά μέτρα ράμπας για να βρούμε βαθιά νερά».

ΑΓΙΑ (Γραφείο «Ε»)

Του Νίκου Γουργιώτη