Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ

Σε 302 προσλήψεις στην ΕΥΠ προχωρά το υπουργείο Προστασία του Πολίτη με ΦΕΚ της 14ης Φεβρουαρίου 2019.

Συγκεκριμένα στο φύλλο με αριθμό 4 η προκήρυξη με Αριθμ. 471.1/35/751408 αναφέρει «Προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

Το αξιοσημείωτο στην όλη υπόθεση είναι πως ανάμεσα στις μοριοδοτούμενες γλώσσες είναι και η Μακεδονική (νοτιοσλαβική) όπως αναφέρει συγκεκριμένα.

Το υπουργείο αναζητά 4 άτομα που να έχουν την σχετική γνώση. Τα 4 αυτά άτομα θα ενταχθούν στις πενήντα έξι ( 56) θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων – Ακροατών.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλο το ΦΕΚ εδώ.