Με αφορμή τις τρέχουσες πυρκαγιές που έπληξαν και συνεχίζουν οι εν εξελίξει να πλήττουν σημαντικό κομμάτι της Χώρας μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα χορήγησης, και πέραν της προβλεπόμενης, ειδικής άδειας στους συναδέλφους μας στρατιωτικούς, η περιουσία των οποία επλήγη, ανά την Επικράτεια, για την αντιμετώπιση των πρώτων ενεργειών τους.

Πέραν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα και οικονομικής ενίσχυσης των πυροπληγέντων στρατιωτικών οικογενειών.

601-2018.jpg