ΕΡΩΤΗΣΗ  Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας


Πρόσφατα, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία εγγραφής δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης, κοινή και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία), για το σύνολο των υπηρετούντων στελεχών, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται μέσω του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (Η.Κ.Ε.Λ.Υ) και μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής, με αναγκαία συνθήκη για την ολοκλήρωση της εγγραφής, την ταυτοποίησής τους στους χώρους των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Απ’ τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαδικασία εγγραφής έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι η εγγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα (των στρατιωτικών Νοσοκομείων) και το δεύτερο η ταυτοποίηση του δικαιούχου χρήστη (στελέχους ή μέλους της οικογένειάς του), η οποία πρέπει να λάβει χώρα με αυτοπρόσωπη παρουσία του στο οικείο στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Απ’ την εφαρμογή στην πράξη αυτής της διαδικασίας, προέκυψε ότι τα στελέχη υφίστανται μια τεράστια ταλαιπωρία εξ αιτίας της διαδικασίας ταυτοποίησης, η οποία, σημειωτέον είναι διαφορετική για κάθε Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Για την εφαρμογή αυτής της αναγκαίας για την ταυτοποίηση διαδικασίας, με ευθύνη της υπηρεσίας, υπάρχει άγνοια στο προσωπικό, δεδομένου ότι εφαρμόστηκε ξαφνικά και χωρίς να χρησιμοποιηθούν επαρκώς τα στοιχεία που διατηρούν τα μηχανογραφικά κέντρα προσωπικού και μισθοδοσίας των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.


Ταλαιπωρία επίσης υφίστανται, σε μεγαλύτερη ένταση και τα μέλη των οικογενειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαναγκαζόμενα σε πολλαπλές επισκέψεις στα νοσοκομεία προκειμένου να ταχτοποιηθούν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας:


Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειες τους, στη διαδικασία εγγραφής τους για υγειονομική περίθαλψη, μέσω του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (Η.Κ.Ε.Λ.Υ) και της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής;

Οι βουλευτές
Θανάσης Παφίλης
Λιάνα Κανέλλη
Σταύρος Τάσσος