Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 739/11.10.2018 έγγραφό μας (δείτε εδώ), αναφορικά με την οδοντιατρική δαπάνη που καλούνται να καλύψουν τα στελέχη από την τσέπη τους, εφάπαξ, προκειμένου να αρχίσουν οδοντιατρικές εργασίες, όπως τούτο κατατέθηκε, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τους βουλευτές: κ.κ. Καρασμάνη Γεώργιο (δείτε εδώ), Στέργιο Γιαννάκη (δείτε εδώ) και Νικόλαος Νικολόπουλος (δείτε εδώ), ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Ρήγας, απαντά ότι:

"Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Μετοχικά Ταμεία δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άτοκων δανείων στους μετόχους του, παρά μόνο τοκοχρεωλυτικών, για την κατά κρίση των ενδιαφερομένων κάλυψη προσωπικών τους αναγκών.

Η χορήγηση διατακτικών από τον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού αφορά αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση εξόφλησης αγορών που πραγματοποιούν τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού στον εν λόγω Οργανισμό.

Σε κάθε περίπτωση, έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή μέριμνα για το προσωπικό, είναι υπό εξέταση, από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ, σχέδιο νόμου για τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηρός (ΕΛΣΞ) του ΜΤΣ, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η παροχή βοηθήματος ως συμπληρωματικού αυτού που αναγνωρίζει το δημόσιο, για την κάλυψη της δαπάνης εξόδων για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η δυνατότητα πληρωμής των Οδοντιατρείων Φρουράς με άτοκες δόσεις, μέσω POS, ώστε το προσωπικό ττου χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα για την πληρωμή οδοντοπροσθετικών εργασιών να διευκολύνεται ως προς το χρόνο αποπληρωμής του συνολικού τους κόστους, σε βάθος έως και δώδεκα μηνών.

Όσον αφορά στην Πολεμική Αεροπορία το 251 ΓΝΑ, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης του προσωπικού του, της προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού και καθιέρωσης σχετικών διαδικασιών, απέκτησε τη δυνατότητα τοποθέτησης οδοντιατρικών εμφυτευμάτων.

Το κόστος της τοποθέτησης εμφυτευμάτων στις περισσότερες περιπτώσεις κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα πεντακόσια με εξακόσια ευρώ ανά εμφύτευμα, αναλόγως του περιστατικού και ουσιαστικά αντιστοιχεί στην αξία των υλικών και στην εργασία του ιδιώτη τεχνίτη, βάσει σχετικής σύμβασης. Σύμφωνα με τη ΜΔ 7- 8/2018/251ΓΝA, ο ασθενής πληρώνει το ήμισυ του κόστους στην αρχή, πριν το χειρουργικό στάδιο, και το υπόλοιπο στο τέλος, πριν την τελική προσθετική αποκατάσταση, δηλαδή σε δύο δόσεις.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η δαπάνη της τοποθέτησης εμφυτευμάτων δεν αποζημιώνεται από κανένα ασφαλιστικό φορέα και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασθενείς.