Την επανέκδοση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πρόσληψη ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία ως ορθής επανάληψης, ώστε να περιληφθούν στους έχοντες τη δυνατότητα συμμετοχής με πρόσθετα προσόντα όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ως Εθελοντές Μακράς Θητείας και ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, ζητάει, με έγγραφό της προς τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ).

Στο σχετικό έγγραφο, η ΠΟΕΣ υπενθυμίζει ότι οι Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) που αναφέρονται στην προκήρυξη αποτελούν θεσμό, ο οποίος εμφανίστηκε το 1985. Το 1989 οι ΕΠΥ, με τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς παραμονής τους, με αίτησή τους παρέμειναν περαιτέρω στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), αρκετοί εκ των οποίων παραμένουν μέχρι σήμερα στο στράτευμα, ενώ το ίδιο έτος προσελήφθησαν και περαιτέρω στελέχη, εντασσόμενα στον θεσμό του ΕΜΘ. Τέλος, το 2017 θεσμοθετήθηκε πλέον νέος θεσμός, αυτός του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) με τριετή υποχρέωση παραμονής.

Κατόπιν αυτών, «θεωρούμε και προς τούτο προτείνουμε να επανεκδοθεί (ως ορθή επανάληψη) η σχετική προκήρυξη, στην οποία αφενός όπου αναγράφεται το αρκτικόλεξο Ε.Π.Υ. να αντικατασταθεί ή να προστεθεί και το αρκτικόλεξο Ε.Μ.Θ., και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους υποψηφίους εξ Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, με την προσθήκη του αρκτικόλεξου Ο.Β.Α» καταλήγει η ΠΟΕΣ.

Το σχετικό έγγραφο της ΠΟΕΣ κοινοποιείται στον ΥΕΘΑ, τον ΥΦΕΘΑ, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τους βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ