Δεν έχουν τέλος τα ρουσφέτια που γί­νονται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο, ο οποίος προ­σπαθεί να «τακτοποιήσει» όλο και περισσότερους ανθρώπους του σε ση­μαντικές θέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενόψει των εκλογών και του επερχόμενου στραπάτσου που προδιαγράφεται για το κόμμα του.

Παράλληλα, φροντίζει και άλλα πρό­σωπα των Ενόπλων Δυνάμεων που κινούνται στον φιλοκυβερνητικό χώρο. Είναι ενδεικτικό, όπως λέγεται, ότι για την προϊσταμένη του γραφείου νομικού συμβούλου του κ. Καμμένου, αντισυνταγματάρχη Ηλιάνα Τιρλιλή, δημιουργήθηκε θέση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Πέραν του ότι το «project» αυτό έχει ολοκληρωθεί, δεν προβλέπονται θέσεις στο εξωτερικό για τα στελέχη που προέρχονται από τα Σώματα (όπως η συγκεκριμένη), πλην Κύπρου. Επι­πλέον, τοποθετείται στις Βρυξέλλες και ο σύζυγός της, ο οποίος είναι οι­κονομικός αξιωματικός του Πολεμι­κού Ναυτικού.

Επίσης, έπειτα από συνεχείς παρατάσεις της θητείας του, ο στρατιωτικός αντιπρόσωπός στο ΝΑΤΟ, αντιστράτηγος Νίκος Ζαχαριάδης, γνωστός για τις στενές πολυετείς σχέσεις με τον παραιτηθέντα υπουρ­γό Νίκο Τόσκα, ολοκλήρωσε τη θη­τεία του και επανέρχεται στην Ελλά­δα, επιστρέφοντας στον πολιτικό βίο (ήταν επανελθών εξ εφεδρείας). Ως πολίτης, πλέον, προωθείται η τοπο­θέτησή του στη θέση του γενικού δι­ευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πο­λιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_SECRET-18/08/2018)