Το Προεδρικό Διάταγμα 7/15-1-2020, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα του αστυνομικού προσωπικού, δηλαδή κρίσεις, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, επιφύλασσε και την κατάργηση της δυνατότητας των “έκτακτων κρίσεων”.

Η διάταξη αυτή θεσμοθετήθηκε το 2018 επί αρχηγίας Άρη Ανδρικόπουλου, και οι αλλεπάλληλες κρίσεις αξιωματικών που ακολούθησαν έχουν δημιουργήσει σήμερα τεράστια προβλήματα στην επετηρίδα και την εξέλιξη των ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το απόσπασμα από το ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε το ΠΔ 7/15-1-2020: