Στο εργασιακό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται και η διάταξη για την παράταση της θητείας των συνδικαλιστικών οργάνων, καθώς λόγω κορονοϊού έχουν απαγορευθεί οι δια ζώσης εκλογές στα συνδικαλιστικά σωματεία με περισσότερα από 150 μέλη. 

Δείτε το έγγραφο της ΑΔΕΔΥ: 

Πηγή 


%25CE%25B1%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2585