Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων σχολών και τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Δείτε τους παρακάτω χρήσιμους συνδέσμους για την εν λόγω προκήρυξη:

Προκήρυξη διαγωνισμού

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Οδηγίες συπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

http://policenet.gr/