Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας.
Με θέμα: Καθυστέρηση πρόσληψης επιτυχόντων Διαγωνισμού κατάταξης δοκιμών Λιμενοφυλάκων.