Με ερώτησή του το ΚΚΕ ζητά μέτρα απ’ την κυβέρνηση προκειμένου να αναγνωρίζεται για την απόκτηση των διπλωμάτων εξ ολοκλήρου η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτούν οι ναυτεργάτες στα ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά.

Η Ερώτηση αναλυτικά:

«Μακροχρόνιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες των Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικών με την εξέλιξη τους στην απόκτηση των διπλωμάτων τους.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή από το 1968 του ΒΔ 152 αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, επειδή αναγνωρίζει κατά το ήμισυ τη θαλάσσια υπηρεσία που αποκτούν σε αυτή την κατηγορία πλοίων, για την απόκτηση των διπλωμάτων τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, σε ποια άμεσα μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε να καταργηθεί το αναχρονιστικό ΒΔ 152/1968 και να αναγνωρίζεται για την απόκτηση των διπλωμάτων εξ ολοκλήρου η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτούν οι ναυτεργάτες στα Ρυμουλκά – Ναυαγοσωστικά».