Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ), ζητείται το προσωπικό που υπηρετεί στα Περιπολικά Σκάφη Ανοιχτής Θάλασσας και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια σε αυτά, να έχει τη δυνατότητα στο βαθμό που το επιθυμεί να μπορεί να μετατεθεί.

 Στο έγγραφό της η ΠΟΕΠΛΣ, επισημαίνει ότι τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτά τα σκάφη, ειδικά από το 2015 και βρίσκονται εν πλω εννέα (09) μήνες το χρόνο και τις περισσότερες φορές εργάζονται κάτω από ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν 7ήμερη εργασία με 12ωρη απασχόληση. Για το προσωπικό προβλέπονται τριάντα δύο (32) συνολικά πλεύσιμες ώρες την εβδομάδα, ωστόσο τις περισσότερες φορές ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος είναι διπλάσιος του προβλεπομένου.

Επίσης στο έγγραφο ζητείται να τηρηθεί και η διάταξη του ηλικιακού ορίου των σαράντα πέντε (45) ετών για τα στελέχη που επιθυμούν να απεμπλακούν από τη θαλάσσια υπηρεσία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν στα Περιπολικά Σκάφη Ανοιχτής Θάλασσας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και εφόσον το επιθυμούν να υπάρχει η δυνατότητα της μετάθεσής τους;


Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης