Στην ανακοίνωση των νέων θεμάτων της 5ης και τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions- UIA) προχώρησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίκεντρο των νέων θεμάτων αποτελούν η ποιότητα του αέρα, η κυκλική οικονομία, η δημογραφική αλλαγή και ο πολιτισμός- πολιτιστική κληρονομιά.

Οι αστικές καινοτόμες δράσεις (Urban Innovative Actions- UIA) αποτελούν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Για την περίοδο 2014-2020, ο συνολικός προϋπολογισμός για τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις θα αγγίξει τα 372 εκατ. ευρώ.

Οι πλήρεις ορισμοί των θεμάτων της 5ης πρόσκλησης θα παρουσιαστούν τον Απρίλιο του 2019, ενώ η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του ίδου έτους.

Η προθεσμία της 4ης ενεργής αυτή τη στιγμή πρόσκλησης πλησιάζει, καθώς θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσια αρχή ή Δίκτυα Πόλεων. Η κεντρική κυβέρνηση, τα κοινοβουλευτικά σώματα, οι κρατικοί οργανισμοί και οι κρατικές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιμελητήρια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

euractiv.gr