Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας: Ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τις λειτουργίες της Ακτοφυλακής

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας: Ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τις λειτουργίες της Ακτοφυλακής

29/05/20 13:26

Η  Frontex προσλαμβάνει τους πρώτους 265 μόνιμους ένστολους.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Από χθες και για ένα έτος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τις λειτουργίες της Ακτοφυλακής, η οποία επισημοποιήθηκε μέσω τριμερούς διακανονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ( EMSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).

 Η συνεργασία της ΕΕ για τις λειτουργίες της Ακτοφυλακής επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής υποστήριξης προς τις ευρωπαϊκές εθνικές αρχές που ασκούν τη λειτουργία της Ακτοφυλακής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, όπου απαιτείται, σε διεθνές επίπεδο.

Σε στενή συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών, οι τρεις οργανισμοί θα ενισχύσουν επίσης την ενημέρωση και την ανταλλαγή θαλάσσιων δεδομένων ανταλλαγή δεδομένων από περιουσιακά στοιχεία παρακολούθησης, διατομεακή κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων, ανάλυση διατομεακών κινδύνων και πολλαπλών σκοπών επιχειρήσεις στη θάλασσα.

Ταυτόχρονα, 265 (94% του συνόλου) υποψήφιοι από 21 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αποδεχτεί προσφορές για να γίνουν οι πρώτοι αξιωματούχοι του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, οι πρώτοι ένστολοι επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι θα ξεκινήσουν την διαδικτυακή τους εκπαίδευση στα μέσα Ιουνίου και θα λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα φυσικής άσκησης αργότερα φέτος. Η εκπαίδευση θα διασφαλίσει ότι οι αξιωματικοί έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να συνεργαστούν σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο επιχειρησιακό τομέα, συμμορφούμενο πλήρως με το εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ και τα ηθικά πρότυπα.

Οι αξιωματικοί της Frontex θα λειτουργήσουν ως το θεμέλιο του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το οποίο θα αποτελείται επίσης από αξιωματικούς από εθνικούς συνοριοφύλακες και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ανά πάσα στιγμή, το μόνιμο σώμα θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα.

Ο Frontex έλαβε 7 500 αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέρονται να γίνουν συνοριοφύλακες. Συνεχίζει τη διαδικασία επιλογής για άλλους υποψηφίους στους οποίους μπορεί επίσης να προσφερθεί θέση στο μόνιμο σώμα αργότερα φέτος. Εκείνοι που θα επιλεγούν θα υποβληθούν επίσης σε εξάμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτού συμμετάσχουν σε επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Από τα τέλη Απριλίου, ο Frontex πραγματοποιεί διαδικτυακές συνεντεύξεις με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Μέχρι στιγμής, έχει πάρει συνέντευξη σχεδόν στο ένα τρίτο των επιλέξιμων υποψηφίων.

real.gr


Σχετικά άρθρα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ