Ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ συνεχίζει να συρρικνώνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Εurostat, αλλά η Ελλάδα διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό αλιευτικών σκαφών, ενώ η Ισπανία έχει την υψηλότερη χωρητικότητα και η Γαλλία τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ισχύ.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Eurostat, ο αριθμός των ενεργών πλοίων που είχαν ταξινομηθεί το 2018 ήταν 81 860. Είχαν συνδυασμένη χωρητικότητα 1,5 εκατομμυρίων μικτών τόνων και συνολική ισχύ κινητήρα 6,2 εκατομμυρίων κιλοβάτ. Σε σύγκριση με το 2008, ο αριθμός των σκαφών μειώθηκε κατά 4%, η συνολική ολική χωρητικότητα μειώθηκε κατά 17% και η ισχύς κινητήρων μειώθηκε κατά 10%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο στόλος της ΕΕ είναι διαφορετικός ανά Κράτος Μέλος, με συντριπτική πλειοψηφία των σκαφών μήκους 10 μέτρων και ενός μικρού αριθμού σκαφών μήκους άνω των 40 μέτρων. Το μέσο μέγεθος αλιευτικού σκάφους της ΕΕ το 2018 ήταν 19 μικτοί τόνοι και η μέση ισχύς του κινητήρα ήταν 75 κιλοβάτ.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική χωρητικότητα, η Ισπανία είχε μακράν το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (21% του συνόλου της ΕΕ). Οι στόλοι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ήταν σχεδόν το ήμισυ του  αυτού της Ισπανίας. Με κριτήριο ωστόσο την ισχύ κινητήρων, ο μεγαλύτερος στόλος ήταν αυτός της Γαλλίας (16% του συνόλου της ΕΕ), ακολουθούμενος από την Ιταλία (15%) και την Ισπανία (13%).

Μετρούμενος με τον αριθμό των σκαφών, ο μεγαλύτερος στόλος στην ΕΕ καταγράφεται στην Ελλάδα (18% όλων των σκαφών), ακολουθούμενος από την Ιταλία (15%) και την Ισπανία (11%). Ωστόσο, τα ελληνικά πλοία ήταν μικρά κατά μέσο όρο, με μέσο μέγεθος 5 μικτών τόνων και μέση ισχύ κινητήρα 29 κιλοβάτ το 2018.

Τέλος, το συνολικό αλίευμα της ΕΕ το 2018 ήταν περίπου 5,3 εκατομμύρια τόνοι, παρόμοιο με το 2017. Μεταξύ των Κρατών Μελών, καταγράφονται υψηλότερα επίπεδα αλιευμάτων στη Γαλλία (προσωρινά στοιχεία + 11%), στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία (από +14%), αλλά χαμηλότερα επίπεδα στο Ηνωμένο Βασίλειο (-4%) και στη Δανία (προσωρινά στοιχεία -13%). Οι αλιευτικοί στόλοι της Ισπανίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών αλίευσαν περίπου τα δύο τρίτα όλων των αλιευμάτων στην ΕΕ το 2018.

Πηγή: Real.gr