Παραθέτουμε σχετικό με το θέμα έγγραφο που εξέδωσε η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του ΥΝΑΝΠ προς την  Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

«Ενημέρωση – ενέργειες σχετικά με λοίμωξη αναπνευστικού (COVID 2019) από νέο στέλεχος κορωνοϊού SARS-CoV-2 – Διαβίβαση εγκυκλίου αρχής Σιγκαπούρης – Παροχή διευκρινήσεων».


ΣΧΕΤ.: α) Αριθμ. πρωτ. 2242.1-1/ 8009/2020/04-02-2020 έγγραφό μας.

            β) Αριθμ. πρωτ. 2242.1-1/13733/2020/26-02-2020 έγγραφό μας.

             γ) Αριθμ. πρωτ. 2242.1-1/15195/2020/03-03-2020 έγγραφό μας.

             δ) Αριθμ. πρωτ. 2242.1-1/19034/2020/17-03-2020 έγγραφό μας.

             ε) Αριθμ. πρωτ. 2242.1-1/ 39/20/ 30-03-2020 έγγραφο Ε.Ν.Α. Σιγκαπούρης (μπσ).

          στ) Αριθμ. πρωτ. 2242.1-1/ 41/20/ 31-03-2020 έγγραφο Ε.Ν.Α. Σιγκαπούρης (μπσ).

 

 

1.      Σε συνέχεια προγενέστερης για θέμα αλληλογραφίας, σας διαβιβάζεται η συνημμένη σε ε΄ σχετικό εγκύκλιος που εξέδωσε η Maritime Port Authority of Singapore (MPA), No 19/2020 Port Marine Circular και περιήλθε στην Υπηρεσία μας σε συνέχεια του α΄ ομοίου.

2.      Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 της εν λόγω εγκυκλίου:

        α) ο λιμένας της Σιγκαπούρης παραμένει ανοικτός για μεταφορές φορτίων και ναυτιλιακές υπηρεσίες - παροχές, συμπεριλαμβανομένων του ανεφοδιασμού με καύσιμα, των προμηθειών σε πλοία και των επισκευών σε ναυπηγεία,

        β) έχει γίνει αντιληπτό ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερες συνθήκες – καταστάσεις, όπου μέλος πληρώματος θα πρέπει να επιβιβαστεί ή αποβιβαστεί του πλοίου, όπως:

        αα) το μέλος πληρώματος έχει υπηρετήσει το μέγιστο χρονικό διάστημα και δεν χορηγείται περαιτέρω παράταση της σύμβασης εργασίας από το κράτος σημαίας,

        ββ) λόγοι ιδιάζουσας σημασίας, όπως π.χ. θάνατος μέλους οικογένειας και

        γγ) το μέλος πληρώματος δεν είναι πλέον ιατρικά ικανό να εργάζεται στο πλοίο.

3.      Για τους προαναφερόμενους λόγους, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 της εν λόγω εγκυκλίου, τα φορτηγά πλοία δύναται να υποβάλουν, προς εξέταση, σχετικά αιτήματά τους (αλλαγής πληρώματος) στη Maritime Port Authority (MPA) της Σιγκαπούρης αποστέλλοντας συνημμένα:

        α) υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία όπως π.χ. συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πιστοποιητικό ιατρού ότι το μέλος πληρώματος δεν είναι πλέον σε θέση να υπηρετήσει στο πλοίο,

        β) δρομολόγιο ταξιδίου μέλους πληρώματος (travel itinerary),

        γ) πιστοποιητικό καταλληλότητας ταξιδίου (fit-to-travel) και

        δ) βεβαίωση ότι το προς ναυτολόγηση ή προς απόλυση μέλος πληρώματος είναι υγιές κατά τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την είσοδο ή την έξοδο από το πλοίο, και δεν έχει έρθει σε επαφή με γνωστό ή ύποπτο κρούσμα COVID-19 εντός των δεκατεσσάρων (14) αυτών ημερών,

ενώ συνιστάται στον πλοιοκτήτη ή το ναυτικό πρακτορείο να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Maritime Port Authority of Singapore, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις shipping@mpa.gov.sg και pms@mpa.gov.sg.

4.      Πέραν των ανωτέρω και κατόπιν διευκρινήσεων που αιτήθηκε ΕΝΑ Σιγκαπούρης, σημειώνονται τα ακόλουθα, σύμφωνα και με σχετικό στ΄:

        α) Όσον αφορά στο προς ναυτολόγηση πλήρωμα, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε ατομική καραντίνα (self-quarantine) στη χώρα/κατοικία του για δεκατέσσερις (14) πριν αναχωρήσει για τη Σιγκαπούρη.

        β) Όσον αφορά στο προς απόλυση πλήρωμα, το πλοίο δεν θα έχει καταπλεύσει σε λιμένα (port call) εντός των τελευταίων δεκατεσσάρων (14) ημερών ή/και το εν προκειμένω πλήρωμα δεν θα έχει αποβιβαστεί σε ξηρά τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά την απόλυσή του, το πλήρωμα θα μεταβεί απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο.

        γ) Η αιτούμενη βεβαίωση [assurance - ορ. περ. (d) παρ. 5 της εγκυκλίου] του προς ναυτολόγηση ή προς απόλυση πληρώματος θα βασίζεται σε δήλωση του προς ναυτολόγηση ή προς απόλυση πληρώματος.

        δ) Σε σχετικό ερώτημα ΕΝΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ για την ολιγόχρονη παραμονή πλειοψηφίας των πλοίων, καθώς το απαιτούμενο πιστοποιητικό καταλληλότητας ταξιδίου [Fit-to-Travel - ορ. περ. (c) παρ. 5 εγκυκλίου] περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά έγγραφα και εκδίδεται από ιατρό ο οποίος πρόκειται να επιβιβαστεί στο πλοίο, ποιος θα είναι ο εκτιμώμενος χρόνος απόκρισης στο αίτημα, αρμόδια Αρχή Σιγκαπούρης σημείωσε ότι ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα έγγραφα ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες - καταστάσεις της εκάστοτε αιτούμενης αλλαγής πληρώματος και θα υπάρξει προσπάθεια απόκρισης επί του αιτήματος το συντομότερο δυνατόν.

5.      Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την, κατά το ταχύτερο δυνατό, κατάλληλη ενημέρωση των μελών σας και των μελών των ναυτεργατικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμή σας, αντιστοίχως, επί των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη και διαλαμβανόμενα σε σχετικό β΄.

6.      Υπενθυμίζεται ότι στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. έχει διαμορφωθεί ειδική ιστοσελίδα με τίτλο «Ασθένεια Κορωνοϊού - Coronavirus disease (COVID 2019)» (http://www.hcg.gr/node/22482), στην οποία είναι διαθέσιμες οδηγίες, καθώς και χρήσιμοι σύνδεσμοι για πρόσβαση σε επικαιροποιημένη πληροφόρηση.

7.      ΔΗΔΕΠ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ανάρτησή του παρόντος στην ενότητα "σχετικά έγγραφα" του διαδικτυακού τόπου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με τίτλο «Ασθένεια Κορονοϊού - Coronavirus disease (COVID 2019)».

8.      Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση – διευκρίνιση απαιτηθεί.

 

                                                                                                             Ο Διευθυντής

 

                                                                                            Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΡΕΪΖΗΣ Δρόσος