Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), Σωτήρης Θεοφάνης, επανεξελέγη πρόεδρος του νέου διοικητικού συμβουλίου στο Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης “ΕΞΑΝΤΑΣ”.

Ειδικότερα, έπειτα από αρχαιρεσίες που έγιναν στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Ινστιτούτου, η σύνθεση του νέου δ.σ. του Ινστιτούτου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ

Αντιπρόεδρος:  Άγγελος Καρακώστας, Αν. Δ/ντος Συμβούλου ΟΛΠ ΑΕ

Μέλη:

Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου, Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ ΑΕ

Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Πρόεδρος ΟΛΗΓ ΑΕ

Άννα Θυσιάδου, Δ/νουσα Σύμβουλος ΟΛΚ ΑΕ

Γεώργιος Καστελλάνος, Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΛΙΜΕ

Γεώργιος Γεωργακόπουλος, μέλος ΔΣ ΟΜΥΛΕ,

Υπενθυμίζεται ότι, το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης “ΕΞΑΝΤΑΣ” έχει ως αντικείμενο την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης, κυρίως σε ειδικότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία και διαχείριση λιμένων, αλλά και γενικότερα σε ειδικότητες άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με τη λιμενική βιομηχανία και τη ναυτιλία.

Γενικός στόχος του αποτελεί η ανάδειξή του σε εστιακό παράγοντα διαμόρφωσης πολιτικής αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης.

metaforespress.gr