Το 56% των λιμένων έχει επιστρέψει στην... κανονικότητα όσον αφορά στους ρυθμούς εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εξαμηνιαίας ανάλυσης της International Association of Ports and Harbors (IAPH) που εστιάζει στις επιπτώσεις της πανδημίας στο λιμενικό τομέα οι ρυθμοί στα λιμάνια έχουν επανέλθει αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα στη στελέχωση από το έμψυχο δυναμικό υπηρεσιών λόγω της πανδημίας

τα στοιχεία ο Theo Notteboom, ανεφερε ότι : «υπό τις τρέχουσες συνθήκες και δεδομένης της απότομης μείωσης του αριθμού των κενών δρομολογίων, βαίνει αυξανόμενος ο αριθμός των λιμένων που κατευθύνονται σε σχεδόν παρόμοιο αριθμό κλήσεων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του έτους πριν. Ταυτόχρονα, ο όγκος των θαλάσσιων συναλλαγών έχει επίσης αρχίσει να αυξάνεται, καθώς αρκετές οικονομίες, ή μεγάλα τμήματα αυτών, έχουν επιστρέψει στις δραστηριότητές τους και έχουν αυξήσει τον αριθμό των συναλλαγών.»

theseanation.gr