Η καταλυτικού χαρακτήρα επίδραση του 5G αφορά στην «εξυπνότερη διαχείριση» αυτοματοποιημένων συστημάτων αλλά και τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης αυτών στις «μυριάδες» των «μικροεντολών» που απαιτούνται από τους αυτοματισμούς για να λειτουργήσουν

Η ψηφιοποίηση ολόκληρου του εύρους των λιμενικών δραστηριοτήτων αναμένεται να βάλει την «σφραγίδα» της σ5Gτην χρονιά που αναδύθηκε πριν λίγες ώρες ως απότοκο των συμπερασμάτων που εξήχθησαν για τις λιμενικές λειτουργίες την χρονιά του COVID-19.

Αν και η ψηφιοποίηση ουσιαστικά έχει προχωρήσει σημαντικά σε πολλές λιμενικές λειτουργίες η «επέλαση» του 5G, που ενεπλάκη σε συνομοσιολογικά σενάρια για την πανδημία, εκτιμάται ότι θα φέρει την «επανάσταση» στη λιμενική βιομηχανία που τώρα στην πλειοψηφία της λειτουργεί με «υβριδικού» χαρακτήρα μοντέλα με την ανθρώπινη εμπλοκή να υπερβαίνει κατά πολύ το 50% σε όλες τις λιμενικές λειτουργίες. Η καταλυτικού χαρακτήρα επίδραση του 5G αφορά στην «εξυπνότερη διαχείριση» αυτοματοποιημένων συστημάτων αλλά και τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης αυτών στις «μυριάδες» των «μικροεντολών» που απαιτούνται από τους αυτοματισμούς για να λειτουργήσουν. Μάλιστα ορισμένα λιμάνια της Ε.Ε. έχουν ήδη ξεκινήσει τα δικά τους αναπτυξιακά προγράμματα 5G, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Αμβέρσας, το οποίο συνεργάζεται με την κυβέρνηση της πόλης και την πυροσβεστική υπηρεσία της Αμβέρσας για την ανάπτυξη και δοκιμή ενός ιδιωτικού δικτύου 5G.

https://www.circogreco.gr/