Στην εφ.«Πατρίς»

«Πρότυπο η Κυλλήνη – Μέσα στο 2020 η εκβάθυνση» – «Αναγκαία η αναθεώρηση του master-plan Κατακόλου – Αναμένω σχετικό αίτημα» – «Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η στενή συνεργασία μας με τους Δήμους, τους οποίους θεωρούμαι στρατηγικούς μας συμμάχους»

«Ξεκινήσαμε δυναμικά με όλα τα ζητήματα. Έχω πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών με θεσμικούς εκπροσώπους της ναυτιλίας, έχουν καταγραφεί τα θέματα. Προτεραιότητα θα δώσουμε στα εν εξελίξει αναπτυξιακά σχέδια που υπάρχουν στα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι φιλική χώρα προς τις επενδύσεις, με βάση το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, σεβόμενοι τους νόμους του κράτους», αναφέρει ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης σε συνέντευξή του στην εφ. Πατρίς.

Απαντά σε ερωτήσεις για τα λιμάνια Κατακόλου και Κυλλήνης ενώ αναφέρεται  τους στόχους και τις πρώτες κινήσεις του υπουργείου.

Πείτε μας λίγα λόγια  για το περιεχόμενο του νέου σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τι περιλαμβάνει;

Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Η αναβάθμιση του νομικού πλαισίου της ακτοπλοΐας, η εφαρμογή κανόνων λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, η αναμόρφωση του μεταφορικού ισοδύναμου με στόχο της απάλειψη στρεβλώσεων, η επαναφορά  της δυνατότητας πιστοποίησης των πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) και κατ΄ επέκταση και η παραγωγή επιθεωρητών, καθώς και η διευθέτηση θεμάτων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το εν λόγω νομοσχέδιο περιέχει ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων που σαφώς εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό και την γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης. Έχει σαφείς στόχους, που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του κυβερνητικού έργου. Δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο και βελτιώνουν το πλαίσιο παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Το εν λόγω σχέδιο νόμου έχει ήδη τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση.

Ο στόχος του έγκειται στο να:

 • Εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη νομοθεσία περί ακτοπλοΐας, η οποία σαφώς επιβάλλεται να ανταποκριθεί στα δεδομένα του σήμερα
 • Επανεκκινήσει, κατ΄ ουσίαν, την λειτουργία του Υπουργείου μέσω μιας ορθολογικής, δίκαιης και λειτουργικής παρέμβασης σε εκείνο το θεσμικό και οργανωτικό του πλαίσιο, το οποίο κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια άνευ προηγουμένου αποσάθρωση λόγω της αλόγιστης, ανοργάνωτης και ευκαιριακής αντιμετώπισης όλων των βασικών τομέων λειτουργίας του.
 • Θεσμοθετήσει πρόσθετες ρυθμίσεις ικανές να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα του φορέα και να συντείνουν στην διοικητική ανακούφιση πολιτών και φορέων από διαδικασίες που έχουν πλέον αποδειχθεί ότι η διατήρησή τους δεν προσφέρει κάποια ωφέλεια, αντίθετα δε μόνο προβλήματα προκαλούν τόσο στην ίδια την Διοίκηση όσο και στους κατά περίπτωση συναλλασσόμενους.

Είναι βέβαιο ότι με το νομοσχέδιο αυτό δεν διορθώνονται όλα τα κακώς κείμενα απότοκα της αλόγιστης πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης. Άλλωστε, σύμφωνα και με τον προγραμματισμό, εντός του παρόντος έτους προγραμματίζεται η κατάθεση νομοσχεδίων τομεακού χαρακτήρα, που θα έχουν το στίγμα της πολιτικής της  κυβέρνησης για σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ναυτιλίας μας, όπως  είναι η εκπαίδευση των ναυτικών, η λιμενική πολιτική, η νησιωτικότητα καθώς και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα πλοία αναψυχής.

Τι περιλαμβάνει ο στόχος του σχεδίου νόμου περί εκσυγχρονισμού των θαλάσσιων ενδομεταφορών και που αποσκοπούν οι εισαγόμενες διατάξεις;

Στο Μέρος Α΄ του νέου σχεδίου νόμου, που αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές, το αντικείμενο των εισαγόμενων διατάξεων αποσκοπεί κυρίως:

 • Στην κάλυψη κενών του υφιστάμενου νόμου και θεραπεύονται ασάφειες που αφορούν στις περιπτώσεις αντικατάστασης συμβατικού πλοίου με ταχύπλοο ή υδροπτέρυγο πλοίο καθώς και εκείνες που σχετίζονται με τα αιτήματα εκπρόθεσμης δρομολόγησης τέτοιων πλοίων με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και δημιουργίας δυσμενών διακρίσεων προς τον σκοπό αποφυγής.
 • Στην θέσπιση της υποχρέωσης των πλοίων ανοικτού τύπου να δρομολογούνται για όλη τη δρομολογιακή περίοδο σε μία συγκεκριμένη γραμμή, όπως ακριβώς ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες πλοίων, ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα συνεχούς και ανεξέλεγκτης μετακίνησης των πλοίων αυτών σε διαφορετικές γραμμές κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Στην θεσμοθέτηση χρονικών περιορισμών στην έκτακτη δρομολόγηση πλοίων και την κατάργηση της μέχρι σήμερα στρεβλωτικής εφαρμογής της διάταξης για σκοπούς τακτικής δρομολόγησης.
 • την πρόβλεψη για την έκδοση, για πρώτη φορά, απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας του εν λόγω Συμβουλίου.

 

Συμπεριλαμβάνονται σε αυτό ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των λιμανιών; Ποια είναι η πολιτική που προωθείται σε σχέση με τα λιμάνια;

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των λιμανιών,

 • Θεραπεύονται χρόνιες παθογένειες που ανέκυψαν ως προς τις παραχωρήσεις με χρηματικό αντάλλαγμα χερσαίων ζωνών λιμένων με τις νέες διατάξεις να περιγράφουν με σαφή κριτήρια τη διοικητική διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
 • Παρατείνεται η αποκλειστική προθεσμία για την εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών και για την καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών στις χερσαίες ζώνες λιμένα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ομαλή αποκατάσταση της νομιμότητας και της ομοιομορφίας των κατασκευών αυτών και δίδεται η δυνατότητα και ο εύλογος χρόνος στους ιδιώτες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση αυτή προς όφελος των περιβαλλόντων χώρων, των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων και του ιδίου του λιμένα.
 • Παρατείνονται ομοίως οι προθεσμίες για τη σύνταξη από τους φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), ενώ προβλέπεται προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης λιμενικών εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά τα λιμάνια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο Δήμων, έχουμε δεσμευθεί δημοσίως και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η στενή συνεργασία μας με τους Δήμους, τους οποίους θεωρούμαι στρατηγικούς μας συμμάχους, στην προσπάθεια μας να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάπτυξης και αξιοποίησης και των λιμανιών αυτών, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων  και της πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Θα υπάρξουν αλλαγές στο πεδίο του θαλάσσιου τουρισμού και των πλοίων αναψυχής;

Στον θαλάσσιο τουρισμό και στα πλοία αναψυχής, προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις λειτουργικής φύσεως, η άμεση εφαρμογή των οποίων έχει κριθεί αναγκαία από την τρέχουσα θερινή περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό,  καταργείται η αναχρονιστική  υποχρέωση τήρησης του Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής από τα ελληνικής σημαίας και σημαίας άλλων Κ-Μ πλοία.

Αναφορικά με τη νησιωτική πολιτική και συγκεκριμένα με το μεταφορικό ισοδύναμο που αποσκοπούν οι παρεμβάσεις σας;

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται, διατάξεις που αφορούν στη νησιωτική πολιτική και  την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε νησιά της Επικράτειας. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται:

 • Η επέκταση των δικαιούχων προκειμένου να συμπεριληφθούν στο μέτρο κάτοικοι σε Δήμο έδρας του οποίου βρίσκεται σε νησί.
 • Η δυνατότητα να παραμένουν δικαιούχοι του μέτρου για ένα μικρό χρονικό διάστημα ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας τους ώστε να μπορούν να μετοικήσουν δίχως να απολέσουν την ιδιότητα αυτή αμέσως.
 • Η υποχρέωση που αφορά τη γνωστοποίηση της μείωσης της τιμής για κάθε κατηγορία υγρού καυσίμου κίνησης.

 

Η ναυτοσύνη αποτελεί έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Έλληνα. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σας πάνω σε αυτόν τον τομέα , αλλά και στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης;

Θέλουμε οι Έλληνες ναυτικοί και όχι μόνο οι αξιωματικοί να γίνουν ανταγωνιστικοί. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας το οποίο παρέμενε ανενεργό, ενώ ολοκληρώσαμε και όλες τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που είχαν υποστεί οι κτιριακές υποδομές της Σχολής Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, όσο και προσωπικά τον Πρόεδρο της κ. Θεόδωρο Βενιάμη για την σημαντική συμβολή του στα έργα αυτά.

Αν δεν είχε στηρίξει την προσπάθειά μας τίποτε δεν θα ήταν εφικτό. Παραλλήλως, αυξήσαμε τον αριθμό των εισερχομένων σπουδαστών, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία του πλήρους εκσυγχρονισμού των κτιριακών και άλλων υποδομών της ΑΕΝ Ασπροπύργου με απώτερο στόχο να καταστεί Ακαδημία πρότυπο.

Ποίοι είναι οι βασικοί στόχοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το 2020;

Οι βασικοί στόχοι του Υπουργείου είναι οι εξής:

 • Η «Υιοθέτηση Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας και το Νησιωτικό Χώρο», που περιλαμβάνει την υιοθέτηση της Εθνικής Νησιωτικής Πολιτικής σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να θεραπευτούν αστοχίες και στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν από ελλειμματική εφαρμογή και μη πρόβλεψη ελεγκτικών μηχανισμών, το σχεδιασμό εργαλείων χρηματοδότησης για τη γαλάζια ανάπτυξη και το νησιωτικό χώρο.
 • Η «Διατήρηση και Ενίσχυση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ισχύος της ελληνικής Ναυτιλίας», που περιλαμβάνει την Εφαρμογή Πολιτικής «Flag-Gain» για την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας, την Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από βελτιωμένες δημόσιες σχολές που θα παρέχουν προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, αλλά και από ανταγωνιστικές ιδιωτικές σχολές.
 • Η «Ενίσχυση της Ασφάλειας και Προστασίας στο θαλάσσιο χώρο και Διαφύλαξη θαλασσίων συνόρων της χώρας»
 • Η «Ενίσχυση της Ακτοπλοΐας και αναβάθμιση του εθνικού συστήματος ακτοπλοϊκών συνδέσεων»
 • Η «Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού» που περιλαμβάνει, την Αναβάθμιση πλαισίου λειτουργίας τουριστικού συστήματος yachting, την Ανάπτυξη του τομέα Κρουαζιέρας, την παρουσίαση στοχευμένου Προγράμματος για την Αναβάθμιση ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις του θαλάσσιου τουρισμού

Λιμάνι Κυλλήνης: ένα από τα σημαντικότερα επιβατηγά λιμάνια της χώρας, μιας και εξυπηρετεί τη σύνδεση με τα νησιά του Ιονίου. Φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο οικολογικό λιμάνι της χώρας. Έχουν γίνει ενέργειες προς αυτή τη κατεύθυνση; Είναι επιτακτική ανάγκη η εκβάθυνση του λιμένος. Ποιος ο σχεδιασμός;

Το λιμάνι Κυλλήνης έχει επιλεγεί ως το πρώτο σε όλη τη νοτιοανατολική Μεσόγειο στο οποίο θα εφαρμοστεί η ηλεκτρική διασύνδεση ξηράς πλοίου με την προοπτική να επεκταθεί και με μια επιπλέον θέση προκειμένου να μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ισχύ σε δύο πλοία ταυτόχρονα. Έχει ήδη υλοποιηθεί η κατασκευή ειδικής ηλεκτρικής εγκατάστασης στο χερσαίο χώρο του λιμανιού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου elemed.  Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη εξοικονόμησης καυσίμου και η μείωση των ρύπων που εκπέμπονται από τα πλοία για όσο διάστημα ελλιμενίζονται. Η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ πλοίου και ξηράς θα πραγματοποιείται κατά τις νυχτερινές ώρες και για όσο διάστημα θα διανυκτερεύει το πλοίο ενώ τον χειμώνα που τα δρομολόγια είναι πιο αραιά, τότε θα είναι δυνατή η διασύνδεση και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σχετικά με την ανάγκη εκβάθυνσης του λιμένα, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2020 του οικείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Λιμάνι Κατακόλου: αναγκαία  η αναθεώρηση του masterplan του λιμανιού, ώστε να εκλείψουν οι λόγοι αδυναμίας υλοποίησης αναπτυξιακών στόχων εκ μέρους του ΔΛΤΠ

Αναφορικά με την αναθεώρηση του Master Plan λιμένα Κατακόλου, με μια σειρά Αποφάσεών της, η ΕΣΑΛ ενέκρινε έργα επέκτασης του λιμένα Κατακόλου, τη μελέτη χωροταξικής οργάνωσης του λιμένα καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από το 2014 δεν έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας αναθεωρημένο/επικαιροποιημένο Master Plan προς έγκριση από την ΕΣΑΛ. Αναμένω σχετικό  αίτημα.

patrisnews.com