Την έναρξη ενός από τα πλέον αναπτυξιακά έργα στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Λ.Τ.) και της αναδόχου Εταιρείας για την εκμετάλλευση του καρνάγιου στην περιοχή Καναμάτ.

Σε ανακοίνωσή του, χθες, αναφέρει το Λ.Τ.:
«Την 7η Μαΐου 2021 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α1 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «Α1 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»  που εδρεύει στη Ρόδο, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης τμήματος Ζώνης Λιμένα του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου χερσαίας έκτασης 63.314 τ.μ. και θαλάσσιας έκτασης 39.715 τ.μ..

 Η παραχώρηση γίνεται  με σκοπό την άσκηση  επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών, με δυνατότητα παράτασης για πέντε (05) έτη επιπλέον από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, με οικονομικό αντάλλαγμα που περιλαμβάνει ετήσιο αντάλλαγμα 165.000,00 (εκατόν εξήντα  πενήντα χιλιάδων) ευρώ και ποσοστό τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της αναδόχου.

‘Οπως προβλέπεται στη σύμβαση,  εκτός των άλλων η ανάδοχος θα εκτελέσει έργα υποδομών προϋπολογισμού ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, γεγονός που θα καταστήσει το Λιμένα  στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επισκευής πλοιαρίων στη Μεσόγειο και θα συντελέσει στην  οικονομική ανάπτυξη του νησιού αφού εκτός από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων  επισκεπτών που ασχολούνται με τη ναυπηγοεπισκευή και τη ναυσιπλοΐα.

Για την υπογραφή της σύμβασης που έγινε ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου,  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου εκπροσώπησαν ο πρόεδρός του Βασίλειος  Παπαοικονόμου και ο αντιπρόεδρός του Νικόλαος Μπόνης και την ανάδοχο εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπός της Γεράσιμος Παυλάτος. Ο Δήμαρχος Ρόδου, κύριος Αντώνης Β. Καμπουράκης, εξέφρασε  την ικανοποίησή του για την επένδυση, με την υπόσχεση ότι ο Δήμος Ρόδου θα είναι αρωγός του εγχειρήματος στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας».

H υπογραφή της σύμβασης την περασμένη Παρασκευή παρουσία του δημάρχου Ρόδου
H υπογραφή της σύμβασης την περασμένη Παρασκευή παρουσία του δημάρχου Ρόδου
Ο B. Παπαοικονόμου

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Λ.Τ., σε δηλωσεις του, καταρχάς θύμισε ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει προ πενταετίας ενώ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, στην τελική του μορφή, το καρνάγιο θα απασχολεί περί τα 600 άτομα προσωπικό.

Ο ανάδοχος, ο οποίος επισήμως θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί στον χώρο από την Περασμένη Παρασκευή, έχει υποβάλει σχέδιο με τα  έργα που θα κάνει, τα οποία περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, στέγαστρα για την προστασία των σκαφών που θα ελλιμενίζονται εκεί, συνεργεία επισκευής και κατασκευής πλοιαρίων, συνολικού προϋπολογισμού  περίπου 10 εκατ. ευρώ. Ερωτηθείς, τέλος, ο ίδιος σχετικά με τους ΡΟΜΑ που διαμένουν στην περιοχή, είπε ότι ο χρήστης του καρνάγιου ζήτησε την αρωγή και του Δήμου για το θέμα αυτό και ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την απομάκρυνσή τους από την περιοχή ούτως ώστε να μπορεί και η Επιχείρηση να λειτουργεί εύρυθμα δίχως να έχει προβλήματα από τους ΡΟΜΑ.

 

https://www.rodiaki.gr