Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες του Α’ τριμήνου 2019.

Ειδικότερα:  Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το Α ́ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το Α ́ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε μείωση κατά 2,5%. To αντίστοιχο διάστημα 2018-2017 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 8,3%.

 Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το Α ́ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με την διακίνηση του Α ́ τριμήνου 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0%. To αντίστοιχο διάστημα 2018-2017 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 6,2%.

 Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το Α’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το Α ́ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε μείωση 2,4%. Το αντίστοιχο διάστημα 2018-2017 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 5,4%.

Στο πεδίο της έρευνας, εμπίπτουν όλα τα εμπορικά πλοία καθαρής χωρητικότητας 10 ΚΚΧ και άνω, τα οποία εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων μεταξύ λιμένων εσωτερικού και λιμένων εσωτερικού – εξωτερικού, για εμπορικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια τα πλοία που δεν δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές όπως τα αλιευτικά πλοία, τα ερευνητικά πλοία, οι βυθοκόροι, τα πολεμικά πλοία κλπ. δεν εμπίπτουν στην έρευνα.