Στην λογική της μείωση των αέριων ρύπων από τα πλοία εντός των λιμενικών του ζωνών το λιμάνι του Αμβούργου έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρικών παροχών για πλοία.

Συγκεκριμένα με ορίζοντα το 2023, οπότε και το ηλεκτρικό σύστημα παροχών θα είναι πλήρως λειτουργικό, θα δαπανηθούν 76 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή η οποία θα επιτρέπει την ρευματοδότηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και κρουαζιερόπλοιων. Με τη ρευματοδότηση των πλοίων το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνολικά του λιμένα του Αμβούργου θα βελτιωθεί αισθητά ως προς το διοξείδιο του άνθρακα

theseanation.gr