Ξεκινά e- επίθεση το λιμάνι της Αμβέρσα με στόχο την «κατάκτηση» της εφοδιαστικής μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο φιλοδοξεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των σύγχρονων συνδυασμένων μεταφορών. 

Το λιμάνι μετέχει μίας «συμμαχίας» με 36 εταίρους για να αναζητήσει τρόπους που θα "επιτρέψουν την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών".

 Στο πλαίσιο αυτό θα «επιστρατευτεί» και η ψηφιακή τεχνολογία Industry 4.0, hyperloop στο πλαίσιο του προγράμματος ePICenter. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και έχει χρονοδιάγραμμα 42 μηνών.

theseanation.gr